Menu

Over het leren van de kunst: inspiratie voor een innovatief schooljaar

William Ploegaert zwaait binnen enkele maanden af als directeur van de academie KADE Beeldende Kunsten in Deinze. Hij was er ruim dertig jaar actief. In zijn publicatie blikt hij terug op zijn eigenzinnig parcours, maar hij kijkt vooral ook vooruit. Hoe zorgen we de komende jaren voor een innovatief kunstonderwijs in de beeldende kunsten in Vlaanderen?

01-10-2020 - door William Ploegaert

William Ploegaert, directeur van de academie KADE Beeldende Kunsten van Deinze, wil met dit boek vooral inspiratie doorgeven. “Ik was zelf decennialang leraar-kunstenaar en directeur in het DKO. Ik draag iedereen die wil werken aan een academie voor beeldende en audiovisuele kunsten een warm hart toe. Vandaar dat ik het belangrijk vond om mijn inzichten door te geven aan de nieuwe generaties”, vertelt Ploegaert.

Ploegaert behandelt concrete vragen in zijn boek. “Hoe zet je een visie voor een academie uit, die je vervolgens vertaalt in een artistiek-pedagogisch plan? Welke methode kies je als basis van je werking? Hoe organiseer je je academie in de praktijk, in het gebouw dat je ter beschikking hebt? En hoe kun je de nieuwe onderwijsdoelen evalueren bij je leerlingen? Voor al deze thema’s heb ik zowel achtergrondkennis als praktische verwijzingen – naar leerplannen of regelgeving – aangereikt”, aldus Ploegaert. Hij nodigt de lezer ook uit om via checks & challenges zijn of haar eigen organisatie te herdenken.

“Met dit boek wil ik zowel aspirant-leraren als ervaren leraren-kunstenaars die vandaag aan een nieuw schooljaar zijn begonnen, aanmoedigen om een concrete visie te omarmen. Als ik kan helpen om tot bepaalde werkvormen te komen die het DKO of het onderwijzen van kunst vooruit helpen, dan heb ik mijn doel bereikt”, besluit Ploegaert.

Voor OVSG, Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, waartoe 90% van de besturen van academies behoren, komt dit boek op het juiste moment. De academies zijn volop bezig de vernieuwde leerplannen te implementeren. Ook voor OVSG is het artistiek-pedagogisch project, ontwikkeld in overleg met alle betrokkenen, een cruciale voorwaarde voor kwaliteitsvol DKO.

“De inspiratie, prikkelende vragen en nuttige tools in dit boek kunnen een bijdrage leveren aan kwaliteitsvol en toekomstgericht onderwijs in de beeldende en audiovisuele kunsten in Vlaanderen en Brussel”, besluit Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG.

Check alle praktische informatie over onze nieuwe publicatie Over het leren van de kunst

Ook interessant

Onderwijs

Verschillen in onderwijs

Bestel

Onderwijs

Tucht voor onderwijspersoneel in stedelijk en gemeentelijk onderwijs

Hildegard Schmidt

Bestel

Onderwijs

De leraar is een team

Luc De Man
Els Gallin

Bestel

Onderwijs

Woord- en dramalessen voor kinderen

Bestel