Menu

Sterk in STEM: onze tips

Het letterwoord STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. STEM-onderwijs gaat in de basisschool uit van de verwondering van de leerlingen voor de fysische wereld die hen omringt. Maar hoe zorg je voor een sterk STEM-beleid op jouw school?

30-10-2020 - door Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs OVSG

Het letterwoord STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Deze vier disciplines zijn met elkaar verbonden.

STEM-onderwijs gaat in de basisschool uit van de verwondering van de leerlingen voor de fysische wereld die hen omringt. Nieuwsgierig bekijken ze die, onderzoeken ze elementen en stellen ze dingen in vraag. Ze proberen meer te weten te komen en te begrijpen. Binnen de STEM-aanpak worden de inhouden van de vier disciplines zoveel mogelijk geïntegreerd ingezet. Vaak zijn er raakpunten met andere leergebieden of domeinen, zoals Nederlandse taal, lichamelijke opvoeding, muzische vorming, ICT en leren leren.

Naast alle acties die leerkrachten op het niveau van hun leerjaar ondernemen, kan STEM ook op beleidsniveau bekeken worden.

Denk aan:

  • Het ontwikkelen van een visie op STEM en STEM-didactiek
  • Het maken van afspraken in functie van samenhang
  • Het organiseren van professionaliseringsinitiatieven
  • Het bespreken van geschikte evaluatievormen voor STEM-activiteiten
  • Het bewust betrekken van observaties uit STEM-activiteiten bij leerlingenbesprekingen

Wat kan je nog concreet doen?

  • Bekijk met een kernteam of stuurgroep of er in de school ambitie is om acties te ondernemen en STEM als een prioriteit vooruit te schuiven.
  • Investeer in een duidelijke en gedragen visie die aansluit bij de schooleigen missie en visie, de waarden waar de school voor staat en het pedagogisch project. Betrek het team bij het ontwikkelen van deze visie.
  • Net als bij andere veranderingsprocessen is het van belang dat men bij het aanpakken van STEM-onderwijs de nodige voorwaarden vervult om deze onderwijsvernieuwing te kunnen doorvoeren. Denk aan het organiseren van allerlei professionaliseringsinitiatieven, het aankopen van materialen, het inlassen van overlegmomenten, het zoeken naar partners die kunnen ondersteunen (ouders, bedrijven, de buurt, andere scholen).
  • Het vraagt dat de directeur onderwijskundig leiderschap opneemt en zich toont als stuwende kracht achter het traject. STEM wordt dan binnen de school als een echte prioriteit gezien en ingepast in het ruimere schoolbeleid.
In onze gloednieuwe publicatie Sterk in STEM leer je aan de hand van 10 bouwstenen hoe je onderwijs rijker kan worden door STEM. Je leert ook hoe je het vol vertrouwen aanpakt in je klas en op school.

Ook interessant

Onderwijs

Teamzorg is zelfzorg

Geertrui De Ruytter
Ann Martin

Bestel

Onderwijs

In dialoog

Montasser AlDe'emeh
Werner de Saeger

Bestel

Onderwijs

Doelenboek voor de lagere school

Bestel

Onderwijs

#(S)heDIDIT

Karijn Bonne

Bestel

Onderwijs

Een schooljaar in rechtsregels

Karen Weis

Bestel

Onderwijs

Over het leren van de kunst

William Ploegaert

Bestel