Menu

Functiebeschrijvingen en evaluaties in het DKO

Functiebeschrijvingen zijn de noodzakelijke basis voor het voeren van functioneringsgesprekken en evaluaties. Maar wat moet er precies in staan? We geven ook een voorbeeld mee.

30-10-2020 - door Kathleen Cherlet

Functiebeschrijvingen zijn de noodzakelijke basis voor het voeren van functioneringsgesprekken en evaluaties. Functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluaties kunnen een krachtig en positief instrument in het personeelsbeleid vormen. Het is daarom belangrijk dat de functiebeschrijvingen en de algemene afspraken verankerd zijn in het arbeidsreglement.

In de functiebeschrijving worden de volgende zaken vastgelegd:

  • De taken;
  • De instellingsgebonden opdrachten (zoals aanvullend toezicht houden);
  • De manier waarop het personeelslid deze taken en instellingsgebonden opdrachten moet uitvoeren;
  • De instellingsspecifieke doelstellingen;
  • De rechten en plichten inzake aanvangsbegeleiding, permanente vorming en nascholing;
  • De eventuele persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen (pas mogelijk na functioneringsgesprek of evaluatie).

Functiebeschrijvingen zijn verplicht voor alle personeelsleden met een aanstelling van minstens 104 dagen waarvan de wedde uitbetaald wordt door het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het schoolbestuur kan, na vakbondsonderhandeling, beslissen om voor personeelsleden die voor kortere periode zijn aangesteld ook een functiebeschrijving op te stellen. OVSG raadt aan om dit te doen. Het schoolbestuur legt zijn keuze vast in de algemene afspraken die ze over functiebeschrijvingen moet opstellen en waarover ze moet onderhandelen.

In de algemene afspraken wordt een algemeen model van functiebeschrijving vastgelegd. OVSG raadt aan om dit te doen per ambt: directeur, leraar, begeleider, administratief medewerker, studiemeester-opvoeder.

Hoe beter dit model is uitgewerkt, hoe vlotter het individualiseren van de functiebeschrijving zal verlopen, want het algemeen model vormt de basis van de geïndividualiseerde functiebeschrijving.

Klik hier om het algemeen OVSG-model voor de functiebeschrijving van een directeur te bekijken.
Wil u op een heldere en praktijkgerichte manier geïnformeerd worden over de wet- en regelgeving voor het deeltijds kunstonderwijs? Bestel dan ons Handboek deeltijds kunstonderwijs.

Ook interessant

Onderwijs

Verschillen in onderwijs

Bestel

Onderwijs

Tucht voor onderwijspersoneel in stedelijk en gemeentelijk onderwijs

Hildegard Schmidt

Bestel

Onderwijs

De leraar is een team

Luc De Man
Els Gallin

Bestel

Onderwijs

STEM in je klas

Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs OVSG

Bestel