Menu

Het bijzonder comité voor de sociale dienst en de subcomités

Heeft echt elk OCMW een bijzonder comité voor de sociale dienst? En kunnen er daarnaast nog andere bijzondere comités opgericht worden? En wie zit dan die subcomités voor?

12-11-2020 - door Jan Leroy, Marijke De Lange, Tom De Schepper, Ben Gilot, Katleen Janssens, Kujtime Pajazitaj, Pieter Vanderstappen, David Vanholsbeeck, Marian Verbeek, Karen Alderweireldt

Heeft elk OCMW een bijzonder comité voor de sociale dienst?

Ja, elk OCMW heeft nu verplicht een bijzonder comité voor de sociale dienst. Gemeente en OCMW blijven twee afzonderlijke rechtspersonen, ook al worden ze aangestuurd door dezelfde mensen.

Het OCMW is een rechtspersoon opgericht door de federale wetgever met daarbij horende opdrachten, zoals het instaan voor individuele maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. In het OCMW moet daarover beslist worden na een professioneel maatschappelijk onderzoek volgens de meest aangepaste methoden van het maatschappelijk werk en met eerbiediging van de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging van de betrokkenen.

Het is belangrijk dat de beslissingen over die individuele dossiers genomen worden buiten het politieke debat van de gemeente- of OCMW-raad. Omdat de gemeente- en OCMW-raad vanaf 2019 uit dezelfde mensen bestaan, heeft de decreetgever ervoor gekozen om die individuele hulpverleningsdossiers te bespreken en erover te beslissen in een afzonderlijk orgaan: het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Kunnen er naast een bijzonder comité voor de sociale dienst nog andere bijzondere comités opgericht worden?

In tegenstelling tot wat gold tot eind 2018, kunnen er nu geen andere comités opgericht worden dan het bijzonder comité voor de sociale dienst. Wel kan het bijzonder comité voor de sociale dienst zelf beslissen om met subcomités te werken.

Wie zit dan deze subcomités voor?

Het voorzitterschap van een subcomité kan uitgeoefend worden door de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, maar dat is geen verplichting. Er kan een ander lid van het bijzonder comité worden aangeduid als voorzitter van een subcomité, op voorwaarde dat dit comitélid ook OCMW-raadslid is. Comitéleden die geen OCMW-raadslid zijn, kunnen geen voorzitter worden van een subcomité.

Meer informatie? Check onze publicaties Het Decreet Lokaal Bestuur in vraag en antwoord en Wegwijs in het Bijzonder comité voor de Sociale dienst.

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Wegwijzer naar een integrale hulpverlening | 8ste editie

Ria Vandaele

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

100 basisbegrippen over sociaal wonen in Vlaanderen

Andy Dilles

Bestel

Sociaal beleid & werk

Leidraad voor het bestuur van een SHM

Björn Mallants

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Vermaatschappelijking (2)

Griet Roets
Dany Dewulf
Joris De Corte
Koen Hermans
Katrien Segers

Bestel

Sociaal beleid & werk

Sociaal schaduwwerk

Mieke Schrooten
Rebecca Thys
Pascal Debruyne

Bestel

Sociaal beleid & werk

Wegwijs in het bijzonder comité voor de sociale dienst

Peter Hardy

Bestel