Menu

Hoe komt een publiek-private samenwerking tot stand?

Publiek-private samenwerkingen voltrekken zich in verschillende fasen. Deze fasen kan je opdelen in de voorbereidende fase, de aanbestedingsfase en de uitvoeringsfase. Zoals iedereen die vertrouwd is met de wetgeving over overheidsopdrachten en concessies weet, lopen deze stadia grotendeels gelijk met stappen die je zet bij de uitschrijving van een overheidsopdracht of de verlening van een concessie.

19-11-2020 - door Steven Van Garsse

Hoewel deze verschillende fasen het ontstaan van vrijwel elke PPS kenmerken, blijft een publiek-private samenwerking steeds maatwerk. Afhankelijk van de fase waarin men zich bevindt en afhankelijk van de concrete oogmerken, zullen namelijk andere juridische instrumenten kunnen worden aangewend. A priori is geen enkele rechtsfiguur uit te sluiten. Veel PPS-projecten starten op basis van een publiek-publieke samenwerking.

Daarnaast zal de voorbereiding van een publiek-private samenwerking soms vereisen dat de overheid – alvorens het project effectief aanvangt – gronden verwerft. Dat kan zowel op een minnelijke wijze als door middel van onteigening.

Verwerving van gronden is echter niet altijd noodzakelijk ter realisatie van een PPS-project. De private eigenaars van de nodige gronden kunnen namelijk in de PPS betrokken worden door middel van een beroep op zelfrealisatie. Vervolgens is het belangrijk dat de overheid een duidelijke visie heeft op wat zij binnen het PPS-project in kwestie allemaal wenst gerealiseerd te zien.

Aangezien de overheid vaak te weinig zicht heeft op de verschillende mogelijkheden die de markt biedt, is het nuttig om voor aanvang van de aanbestedingsfase de markt op een informele manier te consulteren. Tot slot is het van belang dat de overheid op voorhand nadenkt over mogelijke privaatrechtelijke (erfpacht, opstal, koop) of bestuursrechtelijke (concessies, DB(FM)-contracten) instrumenten aan de hand waarvan zij haar publiek-private samenwerkingsverbanden wenst te structuren. 

Gedurende de daaropvolgende fase, de aanbestedingsfase, moet de overheid bepalen welke selectie- en gunningscriteria zij wenst te hanteren opdat zij de best mogelijke kandidaat met de meest voordelige offerte kan aanduiden. Vervolgens moet de overheid de plaatsingsprocedure kiezen die het best aansluit bij haar wensen en het PPS-project in kwestie.

Eens de publiek-private samenwerking op poten is gezet, breekt de uitvoeringsfase aan. Gelet op de lange duur en complexiteit van PPS-overeenkomsten moet de overheid hier aandacht besteden aan een goed contractmanagement.

Meer informatie? Check dan onze publicatie Publiek-private samenwerking voor lokale besturen.

 

Ook interessant

Bestuur & organisatie, Recht

Handboek Bestuursrecht 2020-2021

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 6de editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Handboek van de mandataris lokale besturen

Bestel

Bestuur & organisatie

Intergemeentelijke Samenwerking

Karen Alderweireldt
Christof Delatter

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Cultuur & vrije tijd, Omgeving

Civic Crowdfunding, een handboek voor Changemakers

Growfunding

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Lokaal Bestuur | 5de editie

Bestel