Menu

Hoe erkennen we jonge mantelzorgers?

Het ondersteunen van jonge mantelzorgers start met het erkennen dat heel wat kinderen en jongeren een actieve bijdrage leveren in de zorg. Bewustwording is daarom cruciaal. Het gaat om aandacht voor wat het betekent om op te groeien in een gezin met zorg en de mogelijke impact ervan.

26-11-2020 - door Samana

Bewustwording is cruciaal, en dit zowel bij de brede bevolking, de jonge mantelzorgers zelf, het onderwijs, de jeugdhulpverleners, de zorgactoren en de overheid.

Ondersteuningsinitiatieven kunnen jongeren pas bereiken wanneer mantelzorg zichtbaar en bespreekbaar wordt. Onbegrip voor ziekte en handicap maakt het voor jongeren die in een gezin leven met een ziekte of handicap moeilijk om over hun situatie te spreken, hulp en ondersteuning te zoeken en om erkenning te krijgen.

Ook houden jongeren niet van de term ‘mantelzorger’ en willen ze liever zo niet worden gezien. Voor hen is de situatie gewoon deel van hun leefwereld. Vertrekken vanuit de situatieschets, zoals spreken over het opgroeien in een gezin met zorg, kan reeds de toegankelijkheid voor dit thema bevorderen.

Bewustmakingscampagnes kunnen ervoor zorgen dat jonge mantelzorgers zich als dusdanig herkennen en eventueel hulp of steun zoeken. Dit engageert ons omgekeerd ook om daadwerkelijk een ondersteuningsaanbod voor hen te voorzien.

Wil men tijdig de noden van jonge mantelzorgers kunnen detecteren en voorkomen dat hun zorgende rol een negatieve impact heeft op hun opvoeding, scholing, gezondheid of welzijn, dan is het belangrijk dat ouders zich bewust zijn van de invloed van de zorgsituatie op het welzijn van hun kind en dat jonge mantelzorgers zich kunnen identificeren als mantelzorger.

Het boek Jonge mantelzorgers op school nodigt jou en je school uit om oog te hebben voor jonge mantelzorgers en hen te ondersteunen in hun schoolcarrière. De publicatie biedt de nodige theoretische achtergrond, relevant cijfermateriaal, praktische voorbeelden en getuigenissen van jonge mantelzorgers zelf.

Ook interessant

Onderwijs

In dialoog

Montasser AlDe'emeh
Werner de Saeger

Bestel

Onderwijs

Doelenboek voor de lagere school

Bestel

Onderwijs

#(S)heDIDIT

Karijn Bonne

Bestel

Onderwijs

Een schooljaar in rechtsregels

Karen Weis

Bestel

Onderwijs

Over het leren van de kunst

William Ploegaert

Bestel

Onderwijs

Omgaan met schulden op school | pakket van 5

vzw SOS Schulden op School

Bestel