Menu

Maak leven en dood bespreekbaar voor kinderen

Onze publicatie zet de deur open om het leven en de dood voor kinderen bespreekbaar te maken. Het verhaal biedt ook heel wat kansen om met leerlingen in gesprek te gaan en zelfs te filosoferen. Het is zeer geschikt als aanvulling op de lessen godsdienst of zedenleer in het basisonderwijs.

26-11-2020 - door An De Leenheer

Concreet gaat het verhaal in Feest! over de verschillende levensfasen. Het is een feestelijk doe-boek, met stippeltjes humor. Het boek nodigt kinderen uit om het verhaal over de muis op hun eigen manier te beleven – ze kunnen het vertelsel zélf lezen, spelen, beleven en er ook verder over fantaseren. Het wordt bovendien nog boeiender wanneer een volwassene meeleest of het verhaal navertelt en de kinderen daarbij prikkelt met vragen of hen aanmoedigt om de muzische opdrachten uit te voeren. Die aanpak is ook ideaal voor jonge kinderen of leerlingen met een lagere leerstatus.

Het verhaal zet de deur open om het leven en de dood voor kinderen bespreekbaar te maken. Kinderen vinden ook geregeld een troostende boodschap in het boek. In dat opzicht biedt het verhaal ook heel wat kansen om met leerlingen in gesprek te gaan en zelfs te filosoferen. Het boek is dus zeer geschikt als aanvulling op de lessen godsdienst of zedenleer in het basisonderwijs.

Mogelijke gespreksonderwerpen:

  • Welke belangrijke stappen worden er in een mensenleven gezet?
  • Wat moet een mens zoal leren of ondernemen in elke levensfase?
  • Bij welke levensgebeurtenissen vieren we feest?
  • Worden in alle  culturen dezelfde levensfasen gevierd?
  • Vieren alle culturen bepaalde gebeurtenissen op dezelfde manier?
  • Op een bepaald ogenblik eindigt het leven. Kennen de kinderen iemand die gestorven is?
  • Hoe gaan de kinderen om met verlies of afscheid?
  • Wat gebeurt er na de dood?
De publicatie Feest! maakt de speciale beleving concreet mogelijk via gevarieerde muzische opdrachten. Het verhaal is geschikt voor alle kinderen in het basisonderwijs. Ook iets jongere kinderen kunnen de activiteiten uitvoeren door kleinere stappen te nemen, opdrachten in te korten of het zelfstandige werk te beperken. De publicatie is ook geschikt voor in de lessen van het deeltijds kunstonderwijs. Het is een praktische toepassing bij Spelen met een tekst

Ook interessant

Onderwijs

In dialoog

Montasser AlDe'emeh
Werner de Saeger

Bestel

Onderwijs

Doelenboek voor de lagere school

Bestel

Onderwijs

#(S)heDIDIT

Karijn Bonne

Bestel

Onderwijs

Een schooljaar in rechtsregels

Karen Weis

Bestel

Onderwijs

Over het leren van de kunst

William Ploegaert

Bestel

Onderwijs

Omgaan met schulden op school | pakket van 5

vzw SOS Schulden op School

Bestel