Menu

Zijn er personele linken tussen het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en de gemeente- en OCMW-raad?

Met andere woorden: zijn er, naast de voorzitter, BCSD-leden die ook in de gemeente- en OCMW-raad zetelen? Een eerste belangrijke vaststelling is dat die linken ontbreken bij ongeveer de helft van de responderende OCMW’s. Er is dus geen directe politieke link.

08-01-2021 - door Peter Cousaert, Griet Briels

Die conclusie roept meteen vragen op bij de wijze waarop de informatie die over specifieke cliëntsituaties wordt verworven, wordt verwerkt in het publieke debat. Uiteraard is het verboden concrete informatie uit cliëntdossiers mee te nemen op een gemeente- en OCMW-raad.

Maar wat als uit diverse dossiers bijvoorbeeld blijkt dat er een tekort is aan psychologische begeleiding voor cliënten, of dat er een groot tekort blijkt aan sociale woningen? Hoe wordt die informatie in de beleidsvoering meegenomen? Bij de helft van de OCMW’s, waar een politieke link bestaat tussen het BCSD en de gemeente- en OCMW-raad, blijft dat vaak beperkt tot één persoon.

Uit de bijkomende antwoorden die respondenten konden geven, kunnen we afleiden dat heel wat van de respondenten naar de voorzitter van het BCSD kijken als de liaison tussen de praktijk van het BCSD en de opbouw van beleid in de organen. De voorzitter wordt verondersteld een soort ‘brugfunctie’ op te nemen.

Vraag één is natuurlijk of de voorzitter effectief die rol speelt binnen het college. Vraag twee is hoe expliciet dat soort structurele mechanismen effectief ter sprake komen in een BCSD.

Meer te weten komen over de adviesrol van het BCSD? Check onze publicatie Maatschappelijk werk, sluitstuk van een breed sociaal beleid in de reeks Bouwen aan een breed sociaal beleid.

Ook interessant

Sociaal beleid & werk, Zorg & welzijn

Buurtbudget

Leen Heylen
Liesbet Lommelen
Joke Coussement
Dorien Gryp

Bestel

Sociaal beleid & werk

Wegwijzer naar een integrale hulpverlening | 8ste editie

Ria Vandaele

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

100 basisbegrippen over sociaal wonen in Vlaanderen

Andy Dilles

Bestel

Sociaal beleid & werk

Leidraad voor het bestuur van een SHM

Björn Mallants

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Vermaatschappelijking (2)

Griet Roets
Dany Dewulf
Joris De Corte
Koen Hermans
Katrien Segers

Bestel

Sociaal beleid & werk

Sociaal schaduwwerk

Mieke Schrooten
Rebecca Thys
Pascal Debruyne

Bestel