Menu

Respect, samenwerking en resultaat als basis voor inclusief werken en ondernemen

De boodschappen in het arbeidsmarktdomein zijn divers en veelvuldig: geef kansen aan kortgeschoolden. Investeer in ontwikkeling en in competenties een loopbaan lang. Ontdek leergoesting op de werkplek. Wees gerust. Het is geen eendagsactie. Er zijn daarvoor talenten nodig om vol te houden. We zetten er zes op een rij. Drie met stip genoteerd voor succes!

08-01-2021 -

1. Respect

Inclusie gaat over respect. Voor de onvervreemdbare waardigheid van iedere mens, ongeacht de functie, rol of taak, en over de ontdekkingsreis naar het vermogen van elke medewerker om op een unieke, eigen wijze, een verschil te maken. Wat hier over een individu wordt gesteld, kan zonder twijfel verbreed worden naar organisaties, waar hun samenwerking ook start met het respect van de collega, partnerorganisatie of overheidsdienst.

2. Vertrouwen

Vertrouwen is de overtuiging dat het goed komt zonder er vooraf de garanties voor te hebben. Werkgevers zullen zich inzetten voor jobcreatie. Werkplek instrumenten stellen expliciet hun verwachting scherp naar de werkplekomgeving om hun werkvloeren open te stellen, zodat de match tussen leren en werken realiteit wordt. Loonkostverminderingen kunnen zuurstof geven.

3. Twijfel

Twijfel is noodzakelijk goed als reflectie voor de actie. Twijfel is op zich oké, maar liefst voor de actie. Eenmaal gekozen, wordt het een verhaal van soms vallen en weer opstaan. Er is evenwel een veelheid van werkplekinstrumenten die soelaas bieden. De onbekendheid ervan doet veel twijfelen. Werkgevers kunnen hierin best ontzorgd worden door professionele dienstverleners die het geschikte werkplekinstrument dienen te gebruiken op maat van het bedrijf of de organisatie.

4. Samenwerken

Samenwerking draagt meer bij tot de ontwikkeling dan competitie. Dat geldt des te meer voor de dienstverlening rondom de duurzame arbeidsnschakeling en de resem werkplekinstrumenten die zijn ontwikkeld, maar onbekend blijven bij zij die ermee horen te werken. De opgezette samenwerkingsverbanden van VDAB en ESF met structurele of projectmatige partnerschappen vromen een ecosysteem, waarop de ondernemer kan vertrouwen om voortgang te maken.

5. Tijd

Eenmaal in de actie gestapt om nieuwe medewerkers te laten instromen of medewerkers in dienst te kunnen houden, wordt steevast niet elk verhaal succesvol. Er is een zekere constante nodig in de acties. De tijd is een beetje de manager van de processen. Mensen moeten wennen aan een nieuw gegeven, zoals werkplekleren. Jezelf en je collega’s de tijd geven om te leren en te proberen is dé nodige investering die kan gevoed worden met kwalitatieve ondersteuning of bijscholing.

6. Resultaat

Eenieder die betrokken is bij de actie naar inclusief werken en ondernemen heeft belang bij een succesvolle afloop. Zowel de werkzoekende, de medewerker, de werkplekomgeving, de werkgever als de dienstverlener hebben baat bij een win-win-win… Een resultaat is veelal niet enkel te meten aan de al of niet tewerkstelling. Allerbelangrijkst blijft dat er kansen worden gegeven tot werkervaring en werkondersteuning. Want talent blijft irrelevant, wanneer er geen kansrijke oefenkans wordt geboden.

Meer te weten komen over onder andere de mindset van de inclusieve werkgever als game changer? Check dan de publicatie Inclusief werken en ondernemen.

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Dynamische en flexibele gezinnen

Inge Pasteels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Vrije tijd, een hefboom voor sociaal beleid (7)

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Schuldbemiddeling | Kredietschulden, bankdiensten en verzekeringen & bescherming van de consument

Reinhard Steennot
Marijn De Ruysscher

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Schuldbemiddeling | Huurschulden

Filip Tollenaere

Bestel

Sociaal beleid & werk

Met REMI naar gelijkwaardige financiële hulpverlening

Nele Peeters
Marieke Frederickx
Ilse Cornelis
Bérénice Storms

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Van impact naar impactgedreven handelen (6)

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel