Menu

Hoe draag je een sjerp?

De sjerp is het onderscheidingsteken voor lokale mandatarissen. Ze mogen hem enkel dragen bij de openbare uitoefening van hun bevoegdheid, ter gelegenheid van evenementen of plechtigheden die uitsluitend op het grondgebied van hun gemeente plaatsvinden. Aan het dragen van de sjerp zijn tal van regels verbonden. Wij geven een overzicht van wie welke sjerp op welk moment mag dragen.

15-01-2021 - door David Vanholsbeeck

Wanneer mag je de sjerp niet dragen?

Lokale mandatarissen mogen de sjerp enkel op het eigen grondgebied van hun gemeente dragen: voor gebeurtenissen in andere gemeenten mogen ze hun sjerp dus niet uit de kast halen. Ze mogen hem evenmin dragen bij de beëindiging van hun ambt of bij een tuchtrechtelijke schorsing. Aangezien de sjerp verbonden is aan het mandaat, mag ook de vervanger van de betrokken mandataris niet diens sjerp dragen, tenminste in zoverre die vervanger geen eigen sjerp heeft. Een schepen mag dus bv. niet de burgemeesterssjerp dragen bij het voltrekken van een huwelijk in de hoedanigheid van ambtenaar van de burgerlijke stand, maar een gemeenteraadslid wél.

Wie draagt welke sjerp?

1. Burgemeester

De burgemeester draagt een sjerp met zilveren franjes op een zwart-geel-rode (‘tricolore’) achtergrond. Op de sjerp staat de Vlaamse leeuw en er kan voor gekozen worden hier nog het wapenschild van de gemeente aan toe te voegen.

Op dit moment is een besluit van de Vlaamse Regering in opmaak, waarbij aan de burgemeester de keuze wordt gelaten de hierboven beschreven sjerp te dragen dan wel de (geel-zwarte) sjerp van een schepen.

2. Schepen

De schepen draagt een sjerp met rode franjes op een zwart-gele achtergrond. Op de sjerp staat de Vlaamse leeuw en er kan voor gekozen worden hier nog het wapenschild van de gemeente aan toe te voegen.

3. Voorzitter BCSD

Voor de voorzitter van het BCSD zijn er geen bepalingen over een eventuele sjerp. Als schepen is hij uiteraard wel gerechtigd de schepensjerp te dragen.

4. OCMW-voorzitter (randgemeenten en Voeren)

De OCMW-voorzitter draagt een sjerp met rode franjes op een zwart-gele achtergrond. Op de sjerp staat de Vlaamse leeuw en er kan voor gekozen worden hier nog het wapenschild van de gemeente aan toe te voegen.

5. Districtsburgemeester

De districtsburgemeester draagt een sjerp met zilveren franjes op een zwart-geelrode (‘tricolore’) achtergrond. Op de sjerp staat de Vlaamse leeuw en er kan voor gekozen worden hier nog het wapenschild van het district aan toe te voegen.

Op dit moment is een besluit van de Vlaamse Regering in opmaak, waarbij aan de districtsburgemeester de keuze wordt gelaten de hierboven beschreven sjerp te dragen dan wel de (geel-zwarte) sjerp van een districtsschepen (zie hieronder).

6. Districtsschepen

De districtsschepen draagt een sjerp met rode franjes op een zwart-gele achtergrond. Op de sjerp staat de Vlaamse leeuw en er kan voor gekozen worden hier nog het wapenschild van het district aan toe te voegen.

Meer informatie? Check dan onze publicatie Het statuut van de lokale mandataris.

Ook interessant

Bestuur & organisatie, Recht

Handboek Bestuursrecht 2020-2021

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 6de editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Handboek van de mandataris lokale besturen

Bestel

Bestuur & organisatie

Intergemeentelijke Samenwerking

Karen Alderweireldt
Christof Delatter

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Cultuur & vrije tijd, Omgeving

Civic Crowdfunding, een handboek voor Changemakers

Growfunding

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Lokaal Bestuur | 5de editie

Bestel