Menu

Na het Stikstofarrest: bekijk jouw motivering in functie van haar doel

Door het Stikstofarrest komen er richtlijnen om gemeenten en andere overheden die vergunningen verlenen, ertoe aan te zetten om vergunningen heel goed te motiveren. We geven hieronder een aantal belangrijke tips.

23-03-2021 - door Reiner Tijs

1. Bekijk de motivering in functie van haar doel:

 • Preventieve, proceseconomische functie: bestuurden inzicht geven in motieven voor de beslissing/aanvechtbaarheid.
 • Repressieve functie: administratief en jurisdictioneel toezicht vergemakkelijken.

2. Zorg ervoor dat de motivering in de beslissing zelf opgenomen is.

Uitzonderlijk: motivering door verwijzing (voorwaarden!).

3. Maak de motivering uiterlijk samen met de beslissing bekend.

Bij ‘motivering door verwijzing’: ook de stukken waarnaar verwezen wordt mee ter kennis geven.

4. Geef correct de juridische grondslag weer waarop de beslissing steunt.

5. Geef correct de relevante feitelijke elementen weer die de toepassing van de juridische grondslag uitlokken of beïnvloeden.

6. Zorg ervoor dat de motivering afdoende is:

 • Evenredig met het belang van de beslissing
 • Uitgebreider naarmate discretionaire bevoegdheid groter
 • Concreet: vermijd stijlclausules
 • Precies/juist
 • Niet tegenstrijdig
 • Pertinent (relevant)

7. Let op voor de verzwaarde motiveringsplicht:

 • Niet-evidente beslissing (bv. afwijken advies, precieze bezwaren)
 • Toepassing afwijkingsmogelijkheden
 • Regularisatievergunningen
 • Eerdere beslissing RvVb
Je leest er alles over in onze publicatie Handleiding voor de motivering van omgevingsvergunningen

Ook interessant

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Cultuur & vrije tijd

Handboek vzw's

SCWITCH

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex overheidsopdrachten | Editie 2021

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene Boekhouding: Algemene Inleiding

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene Boekhouding: Passiva

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal financieel management

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie

Artikelsgewijze commentaar op de (nieuwe) wetgeving overheidsopdrachten | Print + digitaal met abonnement

Steven Van Garsse

Bestel