Menu

Netwerkversterking in de digitale samenleving

Werken in de lokale gemeenschap, zoals in een wijk in Brussel, betekent per definitie dat je werkt in en met de sociale netwerken in die gemeenschap. Sociaal werkers hebben in principe twee mogelijke vertrekpunten.

12-04-2021 - door Odisee , Erasmushogeschool Brussel

Werken in de lokale gemeenschap, zoals in een wijk in Brussel, betekent per definitie dat je werkt in en met de sociale netwerken in die gemeenschap. Sociaal werkers hebben in principe twee vertrekpunten. Zij kunnen starten bij de sociale netwerken in de buurt en hebben dan als taak om de sociale netwerken in de buurt, afzonderlijk of in onderlinge samenhang, te versterken. Zij kunnen ook starten bij individuele bewoners, gezinnen of groepen en zich richten op het versterken van het netwerk om hen heen of hen helpen aansluiting te vinden bij andere netwerken (Wilken, 2016).

In de digitale samenleving richt de sociaal werker zich enerzijds op het ondersteunen van bestaande digitale sociale netwerken in de wijk en anderzijds op het initiëren van digitale netwerken om mensen daadwerkelijk met elkaar in contact te brengen.

Allereerst is het goed om bestaande digitale sociale netwerken in kaart te brengen. Zijn er bijvoorbeeld Facebookgroepen in de wijk of stad actief? Zijn er WhatssApp-buurtpreventiegroepen? Is er een digitaal platform aanwezig dat zich richt op participeren en ondersteunen van burgerinitiatieven (zoals het klusjes doen voor elkaar)?

Er zijn veel mogelijkheden om te werken aan versterking van digitale sociale netwerken. Die interventies kunnen gericht zijn op:

  • Het vergroten van de omvang
  • Het vergroten van de variatie
  • Het vergroten van de dichtheid
  • Het verbeteren van de bereikbaarheid of het versterken van zorgkracht

Voorbeelden zijn:

  • Het hernieuwen van de contacten met familieleden en oude bekenden via sociale media
  • Het in contact brengen van iemand met een passende digitale omgeving, zoals een digitaal buurtcentrum of een website van hobbyclub
  • Het inschakelen van vrijwilligers die als zorgvrijwilliger, maatje of buddy kunnen fungeren via een digitaal vrijwilligersplatform
  • Het bevorderen van contact met mensen die eenzelfde soort ervaringen delen, bijvoorbeeld via peersupportfora of zelfhulpgroep-apps voor mensen met dezelfde problemen of een chronische ziekte, zoals bijvoorbeeld Robbin (een app voor vrouwen met borstkanker)
  • Het beter bereikbaar maken van digitale sociale netwerken, door bijvoorbeeld de digitale vaardigheden van een cliënt te helpen ontwikkelen
Meer te weten komen over onder andere participatie in de digitale samenleving, de rol van het sociaal werk in de digitale samenleving en de digitale geletterdheid van de sociaal werker? Bekijk de publicatie Stemmen voor de stad. Perspectieven op stedelijk sociaal werk.

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Inclusief werken en ondernemen

Sterpunt Inclusief Ondernemen

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Maatschappelijk werk, sluitstuk van een breed sociaal beleid (5)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Maria Bouverne-De Bie
Marjolijn De Wilde
Griet Briels
Katty Creytens
Katrien Boone

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Kinderrechten en Grondrechten Beleidspraktijk (4)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Jolijn De Haene
Zita De Pauw
Imke Pichal
Ilse Holvoet
Kathleen Emmery
Isabel Devriendt
Kurt Peeters

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Kinderrechten en grondrechten een inleiding (3)

Chris Peeters
Didier Reynaert
Nathalie Van Ceulebroeck
Rudy De Cock

Bestel

Sociaal beleid & werk, Zorg & welzijn

Buurtbudget

Leen Heylen
Liesbet Lommelen
Joke Coussement
Dorien Gryp

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

100 basisbegrippen over sociaal wonen in Vlaanderen

Andy Dilles

Bestel