Menu

De 7 bedreigingen voor straatbomen

Groenvoorziening is van levensbelang voor de leefbaarheid van steden en gemeenten. Straatbomen vormen de ruggengraat van de groene gemeente en verdienen de ruimte om zich volledig te kunnen ontwikkelen. Straatbomen krijgen het evenwel vaak hard te verduren. Dit zijn de zeven bedreigingen voor straatbomen.

19-04-2021 -

1. Budget op korte vs. lange termijn

Meestal wordt er voor straatmeubilair een groter budget voorzien dan voor straatbomen. Daarbij ontbreekt vaak een langetermijnvisie. Bomen zijn levende organismen die aardig oud kunnen worden. Indien ze een juiste standplaats en goede groeiplaats ter beschikking krijgen, gaan ze vaak ook vele jaren langer mee dan het straatmeubilair.

2. Droog stadsklimaat

Het stadsklimaat is droog, het is ook warmer in de stad dan erbuiten, en de verharde oppervlakte belemmert de infiltratie van regenwater in de bodem. Hierbij komt nog dat bomen in de stad en/of gemeente ook meer water verdampen. Hierdoor kan een tekort aan vocht ontstaan, waardoor straatbomen in hun groei belemmerd worden of gedeeltelijk afsterven.

3. Bemaling bij nieuwe projecten

Bemaling bij nieuwbouwprojecten, wegeniswerken alsook vele andere projecten hebben een grote invloed op de stand van de grondwatertafel. Bemaling zorgt in deze gevallen voor een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand, totdat de funderingen en ingegraven constructies zijn aangebracht. Hierdoor kan de vochtvoorziening voor boomwortels sterk belemmerd worden.

4. Bodemverdichting

De bodem raakt verdicht door onder meer betreding, verdichting voor constructies en funderingen. Hierdoor kan water en zuurstof moeilijk infiltreren in de bodem. Nochtans zijn dit twee essentiële criteria voor het leven van de boom.

5. Heraanleg straten

Ook het verschil in levensduur tussen straatbomen en de omgeving zorgt voor een bedreiging. Uit ervaringen blijkt dat straten gemiddeld eens om de vijftig jaar volledig heraangelegd worden. Bomen hebben echter vaak een veel hogere levensverwachting. Bij werkzaamheden worden bomen regelmatig beschadigd. Hoewel de schade op het eerste gezicht beperkt kan lijken, leidt dit toch vaak tot infecties en groeiremming.

6. Nutsleidingen onder de grond

De drukte in de stad is ondergronds minstens even groot als boven de grond. Nutsleidingen, die ondergronds worden geplaatst, nemen vaak veel meer ruimte in dan eigenlijk nodig is. De grootste problemen ontstaan met boomwortels die rioleringsbuizen binnendringen en zo beschadigd worden.

7. Beperkt doorwortelbaar volume

Het doorwortelbaar volume geeft de hoeveelheid grond weer waarin wortels vrij kunnen groeien en waar ze zuurstof, water en voedingsstoffen ter beschikking hebben. Een tekort aan doorwortelbaar volume of een beperkt doorwortelbaar volume blijft een van de grootse bedreigingen voor straatbomen. Het doorwortelbaar volume voor bomen in de stad moet afgestemd worden op de levensverwachting van de bomen en omgekeerd.

We kaartten de problematiek van de straatbomen al in 2015 aan, maar ook vandaag blijft het onderwerp brandend actueel. Op zoek naar een gerichte aanpak? Check onze publicatie Straatbomen in uw gemeente: een stappenplan voor het inplannen.

Ook interessant

Omgeving

Wegwijs in het gemeentelijk ruimtelijk beleid

Xavier Buijs
Lindsay Dedrie
Wim Rasschaert
Karel Verbestel

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

100 basisbegrippen over sociaal wonen in Vlaanderen

Andy Dilles

Bestel

Omgeving

Het omgevingsvergunningsdecreet ontleed

Xavier Buijs
Steven Verbanck

Bestel

Omgeving

Goed Wonen Inspiratieboek

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Houvast voor de bestuurders van een sociaal verhuurkantoor

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Trots op mijn roots

Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen

Bestel