Menu

De 7 essentiële vaardigheden van een functionaris voor gegevensbescherming

Binnen een organisatie speelt de functionaris voor gegevensbescherming, ook wel de DPO, een sleutelrol in de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hij of zij ziet toe op de verwerking van gevoelige persoonsgegevens. Om van een effectieve functionaris voor gegevensbescherming te kunnen spreken, zijn er zeven vaardigheden waaraan een functionaris het best voldoet. Wij sommen ze hieronder op.

27-04-2021 -

1. Interpersoonlijke en communicatievaardigheden: een functionaris voor gegevensbescherming moet in staat zijn te communiceren, te onderhandelen, conflicten op te lossen en een vruchtbare relatie uit te bouwen met de verschillende externe en interne stakeholders, en dit soms over verschillende culturen en rechtsgebieden heen.

2. Organisatorische en privacyprogrammabeheersvaardigheden: een functionaris voor gegevensbescherming heeft nood aan organisatievaardigheden zodat hij alle taken kan uitvoeren en in staat is om de privacyprogramma’s effectief uit te bouwen, te implementeren en te overzien.

3. Leiderschapskwaliteiten: een functionaris voor gegevensbescherming vereist grondige leiderschapsvaardigheden zodat hij of zij kan zorgen voor overeenstemming met de organisatie. Een functionaris voor gegevensbescherming die binnen een team opereert, moet in staat zijn om taken te delegeren, het team te leiden, instructies te geven en het team te overzien.

4. Privacystrategievaardigheden voor persoonsgegevens: een functionaris voor gegevensbescherming is meer dan louter een compliance-functionaris. Zijn rol omvat het uitwerken van een strategie voor de privacy van data voor de organisatie en het verbinden van deze strategie met bedrijfsdoeleinden, de datastrategie en de organisatiecultuur.

5. Bedrijfsvaardigheden: een functionaris voor gegevensbescherming kan ook de rol van een strateeg van de voornaamste gegevens aannemen en een business enabler voor datagedreven innovatie zijn, terwijl hij de fundamentele rechten en vrijheden van individuen beschermt. Een functionaris voor gegevensbescherming moet een stevig zakelijk inzicht en een grondig begrip van de strategie van bedrijfsgegevens bezitten evenals van de relevantie van de bescherming van gegevens binnen een businessstrategie.

6. Technologische vaardigheden: een functionaris voor gegevensbescherming moet voldoende kennis hebben van de technologieën die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, evenals van de verwerkingsactiviteiten zelf.

7. Een vaardigheid van externe betrokkenheid: een functionaris voor gegevensbescherming moet in staat zijn om de organisatie te vertegenwoordigen en te interageren met de toezichthoudende autoriteit in het kader van raadplegingen, onderzoeken of handhaving, met individuen wanneer zij hun rechten uitoefenen op grond van de GDPR en met zakenpartners, media, industrieverenigingen en andere derde partijen.

Meer informatie? Check onze publicatie ‘De functionaris voor gegevensbescherming’, die intussen aan zijn derde editie toe is.

Ook interessant

Recht

Privacy en gegevensbescherming van de werknemer in de private en publieke sector (P&P)

Koen Naert

Bestel

Recht

Privacy en Gedragsverandering (P&P)

Kurt Penninck

Bestel

Recht

Privacy & Persoonsgegevens: De cookieregelgeving voor overheden en bedrijven

Bart Van den Brande
Matthias Vandamme

Bestel

Recht

Privacy & Persoonsgegevens: Cahier: GDPR in vraag & antwoord

Tom De Schepper
Miet Remans
Ward Van Hal

Bestel

Recht

Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens

Frederic Debusseré
Vincent Dooms
Isabel Plets
Laura De Boel
Griet Verhenneman
Niels Diels

Bestel

Recht

Big Data Rapport

Cliff Beeckman
Frank De Smet
Dieter Verhaeghe

Bestel