Menu

B- en C-attesten in coronatijd: een tikkende juridische tijdbom?

Het aantal leerlingen dat een beroep indient bij de Raad van State tegen een B- of C-attest was opvallend laag in 2020. Dat is uiteraard geen verrassing. Scholen hebben laten weten minder B- en C-attesten gegeven te hebben. In opvallend veel zaken trok de school het originele attest ook op eigen initiatief in nadat het beroep werd ingediend.

01-01-1970 -

Daar waar in het topjaar (schooljaar 2017-2018) nog 25 leerlingen naar deze rechtbank stapten, waren er dat er in 2020 slechts 5. De Raad van State behandelde daarvan slechts één zaak ten gronde. De uitspraak die de Raad van State in september deed, mag daarbij een geruststelling zijn. In deze zaak is duidelijk dat corona weinig verandert aan het juridisch beoordelingskader voor B- en C-attesten. De regels die normaal gelden, gelden nog steeds.

De leerlinge in kwestie behaalde in december 2019 zeven tekorten in haar 3de jaar Wetenschappen. In haar laatste rapport voor de lockdown behaalde ze nog vier onvoldoendes voor dagelijks werk. In juni werden er geen examens georganiseerd, maar bij de deliberatie op het einde van het schooljaar werd wel rekening gehouden met de inzet van de leerlingen tijdens de periode van het afstandsonderwijs. Eind juni besliste de klassenraad de studente een B-attest op te leggen. De leerlinge mocht in haar 4de jaar geen les meer volgen in het ASO. De ouders dienden klacht in bij de school, en die bood de leerlinge de kans om bijkomende proeven (de oude herexamens) af te leggen. De ouders gingen niet in op dit aanbod. Hierop hield de school vast aan het B-attest en de ouders stapten naar de Raad van State.

De rechter van die Raad van State volgt in zijn uitspraak de school. Als men van mening is dat de cijfers die behaald werden tijdens het schooljaar niet representatief zijn, dan is dé oplossing voor de controle daarvan het afl eggen van bijkomende proeven. Wanneer ouders dit weigeren, dragen ze ook de gevolgen van die beslissing. De school moest dan wel beslissen aan de hand van de cijfers die op de rapporten stonden, waarvan bijzonder duidelijk is dat ze niet goed waren. Rekening houdend met de behaalde scores, lijkt het de Raad van State niet onredelijk dat er beslist werd tot de toekenning van een B-attest.

De juridische impact van corona op het delibereren lijkt dus eerder beperkt te zijn. De hierboven aangehaalde zaak past gewoon dezelfde regels toe zoals die steeds bestaan: twijfel je of de resultaten die je hebt van de leerling representatief zijn? Ga dan voor bijkomende proeven. De belangrijkste taak van de klassenraad, en bij uitbreiding de beroepscommissie, blijft motiveren. Ik noem dat ‘de test van de bomma’. Als je het dossier van de leerling aan iemand geeft die die leerling niet kent (zoals je grootmoeder), kan zij de beslissing die de klassenraad genomen heeft dan louter op basis van het dossier begrijpen? Als het antwoord ‘nee‘ is, dan zal je de beslissing nader moeten toelichten om te voldoen aan de motiveringsplicht.

Meer informatie? Check onze publicatie Een schooljaar in rechtsregels.

Ook interessant

Onderwijs

Leer Lokaal Verzamelmap

OVSG

Bestel

Onderwijs

Iedereen telt

Luc De Man
Marc Van den Brande

Bestel

Onderwijs, Personeel, Politie & veiligheid

Een job bij de politie | 7de editie (het oude: ik word politie-inspecteur)

Bart De Cocker
Fanny De Maeght
Kevin De Vlieger
Nathalie Adam

Bestel

Onderwijs

De toekomst van het onderwijs aan jonge kinderen

Bestel

Onderwijs

Gemeentelijk onderwijs: verzelfstandigen en samenwerken

Jurgen Bal

Bestel

Onderwijs

Zeg het maar

Vera Van de Velde

Bestel