Menu

Evalueren en reflecteren in muzische vorming

Evalueren geeft de leraar zicht op de muzische ontwikkeling van leerlingen en hun vorderingen in zowel domeinspecifieke als domeinoverstijgende competenties.

26-05-2021 -

De lesdoelen die je vooropstelt, je betekenisvolle activiteiten en de evaluatie zijn daarbij nauw met elkaar verbonden. De evaluatie verloopt doorgaans in vier stappen.

1. Informatie verzamelen

De evaluatie wordt breder wanneer je vanuit verschillende contexten, op verscheidene momenten en vanuit verschillende beoordelaars (ook de leerlingen zelf) evalueert.

2. Interpreteren

De verzamelde informatie wordt daarna geïnterpreteerd. Alleen of samen met je leerlingen spreek je een beoordeling uit, uitgaande van de doelen of criteria.

3. Een beslissing nemen

Je stuurt het leerproces van de klasgroep of een individuele leerling, indien nodig, bij.

4. Communiceren

Je communiceert via het rapport of tijdens een overleg met leerlingen en ouders over de mate waarin de doelen zijn bereikt . We kiezen voor permanente formatieve evaluatie.

  • Permanent: vorderingen van de leerling worden geregeld opgevolgd.
  • Formatief: de evaluatie richt zich op het in kaart brengen van leerlingresultaten met als doel het leerproces af te stemmen op de leerbehoeftes. Tevens geef je aan je leerlingen motiverende feedback over hun sterke punten en werkpunten.

Reflectie

Reflectie wordt, op basis van de feedback, altijd door de leerling zelf gedaan. De leerling refl ecteert bij muzische vorming op het proces, het product en op cultuur. Het is belangrijk dat je elk van deze drie aspecten met de leerlingen beschouwt.

1. Proces

Reflectie over de weg die de leerling doorliep tussen impressie en expressie.

2. Product

Nagaan of de expressie beantwoordt aan de gestelde criteria en nagaan of het een uiting is van de eigen persoonlijkheid en ideeën van de leerling.

3. Cultuur

Samen met de leerlingen reflecteer je over wat mensen doen en denken. Wanneer kunstenaars iets creëren, bevat het werk de eigen blik waarmee zij naar de wereld kijken. Ook als leerlingen iets creëren of naar kunstuitingen kijken, geven zij hun eigen blik op de wereld. Hierover nadenken is een bijzonder waardevolle muzische activiteit.

Meer informatie? Check onze publicatie Muzische vorming breed evalueren.

Ook interessant

Onderwijs

Verschillen in onderwijs

Bestel

Onderwijs

Tucht voor onderwijspersoneel in stedelijk en gemeentelijk onderwijs

Hildegard Schmidt

Bestel

Onderwijs

De leraar is een team

Luc De Man
Els Gallin

Bestel

Onderwijs

STEM in je klas

Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs OVSG

Bestel

Onderwijs

Woord- en dramalessen voor kinderen

Bestel

Onderwijs

Teamzorg is zelfzorg

Geertrui De Ruytter
Ann Martin

Bestel