Menu

Wanneer kan je als woonzorgcentrum een tussenkomst van het OCMW vragen?

Meer dan vroeger vragen woonzorgcentra een borgstelling van het OCMW aan nieuwe bewoners, als een soort van garantie dat het OCMW zal tussenkomen wanneer de eigen middelen van de oudere onvoldoende blijken te zijn. Ook deze groep van ouderen, die niet noodzakelijk al moeilijkheden heeft met het betalen van hun facturen, komt dus terecht bij het OCMW.

02-06-2021 - door Rika Verpoorten

De aanvraag tot tussenkomst kan op verschillende momenten gebeuren.

Voor de verhuis naar het woonzorgcentrum

Soms is het voor de verhuis naar het woonzorgcentrum al duidelijk dat de eigen middelen van een oudere onvoldoende zijn om de facturen te betalen of dat de oudere wel wat eigen middelen heeft, maar dat die gezien de kostprijs van het woonzorgcentrum snel uitgeput zullen zijn. Dit kan het geval zijn voor bijvoorbeeld ouderen die voor hun verhuis al geholpen worden door het OCMW.

Wanneer de oudere al gekend is vóór de hulpvraag, kan de aanvraag tot tussenkomst onmiddellijk ingediend worden, voorafgaand aan of op het moment van de opname in het woonzorgcentrum.

Tijdens het verblijf in het woonzorgcentrum

Soms duiken de tekorten pas op nadat de oudere al een tijdje verblijft in het woonzorgcentrum. In dat geval is het voor alle partijen, zowel voor de bewoner als voor het woonzorgcentrum, goed om de aanvraag tot tussenkomst zo snel mogelijk in te dienen.

Ook het woonzorgcentrum heeft een zekere verantwoordelijkheid in het opsporen van bewoners met financiële moeilijkheden. Als het woonzorgcentrum vaststelt dat de facturen niet meer betaald worden, is het aangewezen dat het woonzorgcentrum de wettelijke steunmogelijkheden toelicht aan de bewoner in kwestie. Het woonzorg­centrum kan de bewoner of zijn vertegenwoordiger in contact brengen met het OCMW van de gemeente waar de oudere gedomicilieerd was voor zijn verhuis naar het woonzorgcentrum.

Het OCMW zal dan op zijn beurt de behoeftigheid van de oudere verder onderzoeken. Het woonzorgcentrum doet er dus goed aan nauwgezet op te volgen welke bewoners betalingsmoeilijkheden ondervinden.

Het wettelijke kader voor deze tussenkomsten van het OCMW is eerder beperkt. Het beperkte kader betekent ook dat de discretionaire beslissingsruimte van het OCMW groot is, wat niet altijd evident is in de praktijk. Het cahier OCMW-tussenkomst voor de bewoners van woonzorgcentra speelt hierop in. Het vertrekt van het wettelijke kader, en tracht invulling te geven aan hetgeen niet in de wetgeving geregeld is.

Ook interessant

Zorg & welzijn

Dementie: van begrijpen naar begeleiden

Expertisecentrum Dementie

Bestel

Zorg & welzijn

Een nieuw paar ogen

Giselinde Bracke
Ine Hostyn
Ann Steverlynck
Sofie Verschaeve

Bestel

Zorg & welzijn

Therapeutische tuinen

Terra-Therapeutica

Bestel

Zorg & welzijn

Corona: een momentum voor de woonzorgcentra

Robert Geeraert

Bestel

Zorg & welzijn

Hartverwarmers

Maite Mallentjer
Frederik Vincx

Bestel

Zorg & welzijn

Intens spelen in de praktijk

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

Bestel