Menu

Een ruimtelijk businessplan: veel meer dan een financieel plan

Net zoals een businessplan in een andere sector, mag het ruimtelijk businessplan niet verward worden met louter een financieel plan.

21-06-2021 - door Jan Willems, Björn Verhofstede

Een businessplan bestaat eerst en vooral uit een zeer concrete doelstelling en gaat vervolgens dieper in op de kritische factoren voor de haalbaarheid en het stappenplan om die doelstelling te behalen. Een businessplan kan sterk verschillen van sector tot sector, maar kritische factoren zijn nagenoeg altijd een ervaren team, een professionele organisatie, aantrekkelijke producten, goede prijszetting, sterke marketing, de juiste vergunningen (althans in sterk gereglementeerde markten) en tenslotte ook realistische financiële cijfers.

Het financiële plan, met onder andere een inschatting van projectopbrengsten, projectkosten en het financieringsmodel (met specifieke financieringskosten afhankelijk van het type financiering), is slechts één, weliswaar cruciaal, onderdeel van een businessplan.

Het verschil tussen louter een financieel plan en een ruimtelijk businessplan is dus dat in een businessplan veel meer haalbaarheidsfactoren beschouwd worden dan eenvoudigweg een rekenblad met financiële indicatoren. Meer zelfs, het zijn vaak de overige haalbaarheidsfactoren die pas zingeving bieden aan de financiële rekensom. Denk maar aan technische haalbaarheidsfactoren zoals bodemkwaliteit, stabiliteit, infrastructuuraanleg, energetische logica of gekozen bouwtechnieken die een standaard rekensom volledig op de helling kunnen zetten. Of omgekeerd, denk aan ontoereikende budgetten in een financieel plan waardoor uiteindelijk materialen en afwerkingen moeten gekozen worden die de beoogde beeldkwaliteit volledig ondermijnen. Indien sommige assumpties genegeerd of onvoldoende gevalideerd worden, komen er automatisch verkeerde cijfers in het financieel plan.

De vergelijking tussen kwaliteit en haalbaarheid moet dus in twee richtingen door een interdisciplinair team kunnen worden opgelost. Haalbaarheidsonderzoeken worden nog te vaak relatief monodisciplinair en slechts in een richting uitgevoerd. Een klassiek voorbeeld is de ontwerper die cijfers hergebruikt van een vorig project, waarvan vaak niet eens duidelijk is of die cijfers zelfs in dat project achteraf correct zijn gebleken – is er hiervan ooit een audit gebeurt?

Een ander voorbeeld is de financiële expert die door een gebrek aan diepgaand overleg met het hele projectteam tot een knap maar inaccuraat financieel plan komt. Ook als verschillende disciplines met elkaar in gesprek gaan, is er soms nog een ontoereikende dialoog of een gebrek aan tweerichtingsdenken. Een voorbeeld daarvan is de financieel expert die aan de ontwerper meldt dat het huidige ontwerp onhaalbaar is, zonder de ontwerper een helder kader te geven waarbinnen een gelijkaardig ontwerp wél financieel haalbaar kan zijn.

Meer lezen? Check onze publicatie Vol(mondig) Bouwen 

Ook interessant

Omgeving

Gebiedsgerichte afstemming van hernieuwbare energie | Print

Stefanie Corens

Bestel