Menu

Waarom een doelgericht aanbod een belangrijke bouwsteen is voor goed kleuteronderwijs

Goed kleuteronderwijs stimuleert de ontwikkeling van alle kinderen en doet dat door door het creëren van een doelgericht, geïntegreerd aanbod. Dat betekent concreet dat je, in tegenstelling tot je collega’s in het lager onderwijs, geen vast aantal lestijden besteedt aan een bepaald leergebied. Je werkt met een thematisch aanbod.

01-07-2021 -

Onder thematisch aanbod verstaan we het samenhangende aanbod dat je verzorgt om gedu­rende een bepaalde periode in te spelen op interesses en ontwikkelingsnoden van je kleuters. Je werkt ook met een systematisch aanbod, dat de (routine)activiteiten omvat die gedurende een lange periode regelmatig herhaald worden.

Om een doelgericht, geïntegreerd aanbod te waar­borgen zijn de leerplannen jouw referentiekader. Bij het plannen van je aanbod besteed je aandacht aan de samenhang tussen de verschillende leergebieden en hun domeinen. Je legt, liefst vanuit vragen en interesses van kinderen, de focus op leerplandoelen binnen een aantal van die domeinen.

Met het thema ‘afval’ kun je leerplandoelen van het leergebied Wereldoriëntatie activeren binnen het domein Natuur (materialenkennis, afval sorteren), Mens & maatschappij (regels en afspraken op school en thuis, beroepen), Ruimte (waar staan de containers?), Tijd (wanneer wordt het afval opgehaald?) en Techniek (tech­nische systemen voor afvalverzameling en recyclage).

Kleuters zijn in het thema ‘afval’ ook bezig met kwalitatief en kwantitatief vergelijken (soorten afval) en meten (leer­gebied Wiskunde). Ze verwerven nieuwe woordenschat, luisteren naar een verhaal en praten erover (leergebied Nederlands). Ze krijgen inspiratie voor creatieve kunst­werken met kosteloos materiaal (leergebied Muzische vorming).

Zo doen de kleuters kennis op, ontwikkelen ze vaardig­heden en attitudes binnen de verschillende leergebieden en passen die toe in andere contexten.

Op jaarbasis bewaak je dat alle domeinen van een leergebied evenwichtig aan bod komen (horizontale samenhang). Met je collega’s overleg je welke leerinhouden in de verschillende opeenvolgende leeftijdsgroepen aan bod zullen komen en hoe (verticale samenhang). De verschillende leerlijnen in de leerplannen per domein zijn ook hier weer de gids.

Meer informatie? Check onze publicatie Kansen voor kleuters 

 

Ook interessant

Onderwijs

Architectuur maakt school

Luc De Man
Marianne Coopman

Bestel

Onderwijs, Personeel, Politie & veiligheid

Een job bij de politie | 6de editie (het oude: ik word politie-inspecteur)

Bart De Cocker
Fanny De Maeght
Kevin De Vlieger
Nathalie Adam

Bestel

Onderwijs

Vlaamse toetsen

Luc De Man
Kris Denys

Bestel

Onderwijs

Werken aan kwaliteit op school

Gilbert Deketelaere

Bestel

Onderwijs

De beste lezers zitten in mijn klas!

Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs OVSG

Bestel

Onderwijs

Kansen voor kleuters

Pedagogische Begeleidingsdienst GO!

Bestel