Menu

Waarom wijzen baby’s?

Vanaf 12 maanden lokken baby’s op verschillende manieren interacties uit en houden ze gesprekjes gaande. Ze doen dat onder andere door te wijzen en door geluiden te maken (vocaliseren). Maar is het dat wat de baby wil wanneer hij wijst: nieuwe woorden leren? Of willen baby’s ook andere dingen?

14-07-2021 - door Monique Van Boom

Wijzen is niet eenduidig. De context en de interactie helpen om te begrijpen wat het wijzen kan betekenen.

Het is verbazingwekkend, maar verschillende onderzoeken  tonen aan dat baby’s van ongeveer 14 maanden dit ook kunnen. Eerst werd gedacht dat ba­by’s enkel uit egocentrische overwegingen wijzen, bijvoorbeeld omdat ze een stuk speelgoed willen en jij het hen kan geven. Uit recenter onderzoek bleek dat baby’s ook wijzen om dingen te vertellen. Ze willen iets met iemand delen, bijvoorbeeld dat ze een brandweerwagen hebben gezien. Of ze willen informatie geven en tonen bijvoorbeeld waar de pen ligt die jij zoekt.

Uit de resultaten blijkt dat baby’s vaker wijzen wanneer ze iets willen krijgen dan wanneer ze iets willen vertellen of een in­teresse willen delen. Wanneer een baby wijst, gaat dat in 87% van de gevallen ge­paard met vocalisaties. Opvallend zijn de verschillen in de klanken die baby’s maken tijdens het wijzen. Wanneer ze iets willen delen of vertellen, lijkt het gebrabbel van baby’s meer op gewone taal, dan wanneer ze iets willen krijgen. Hun intonatie stijgt bijvoorbeeld vaker.

Willen ze iets krijgen, dan klinken hun geluiden vlak. Ook de manier waarop baby’s wijzen is anders. Wanneer ze iets willen krijgen, gebruiken ze vaker hun hele hand. Als ze iets willen vertellen, doen ze dat vaker met hun wijsvinger.

In de publicatie Babykunde leest u alles over wat baby’s en peuters kunnen begrijpen, interpreteren en voorspellen en hoe zij vervolgens reageren op wat mensen zeggen en doen.

Het materiaal is ontwikkeld voor pedagogische ondersteuners in diverse organisaties die werken met baby’s en peuters. Het kan kinderbegeleiders en pedagogisch medewerkers inspireren om kinderen te observeren en met hen in interactie te gaan. De informatie en de vragen in het boek zijn ook voor ouders erg interessant en kunnen hen ondersteunen bij de interactie met hun kinderen.

Ook interessant

Zorg & welzijn

Buitenslapen - cahierreeks Kinderopvang

Bestel

Zorg & welzijn

Fijne SOFA-momenten (map)

Katrien Peeters
Liesbet Van Vlasselaer

Bestel

Zorg & welzijn

Dementie: van begrijpen naar begeleiden

Expertisecentrum Dementie

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek integrale jeugdhulp (15) - Jeugdhulp in tijden van corona

Karel De Vos
Hans Grymonprez
Kerger Denoix
Griet Roets
Rudi Roose
Pieter Verstraete

Bestel

Zorg & welzijn

Een nieuw paar ogen

Giselinde Bracke
Ine Hostyn
Ann Steverlynck
Sofie Verschaeve

Bestel

Zorg & welzijn

Therapeutische tuinen

Terra-Therapeutica

Bestel