Menu

Auteur in de kijker: Gilbert Deketelaere

Gilbert Deketelaere is expert kwaliteitszorg op school.

01-09-2021 - door Gilbert Deketelaere

Hij heeft 20 jaar ervaring achter de rug als beleidsondersteuner en kwaliteitscoördinator in een secundaire school. Hij is pionier van het SOK-netwerk over kwaliteitszorg in onderwijs en organiseerde talrijke congressen. Als gepassioneerd spreker, nascholer en coach wijst hij leidinggevenden en schoolteams de weg naar haalbare interne kwaliteitszorg.

Hij schreef het boek Werken aan kwaliteit op school, uitgegeven bij Politeia:

“In de titel heb ik het over werken aan kwaliteit. In het boek wordt deze omschrijving afgewisseld met de term kwaliteitszorg, maar hier wordt eigenlijk hetzelfde mee bedoeld. In de publicatie geef ik kwaliteitszorg een gezicht, opdat leidinggevenden en medewerkers er meteen mee aan de slag kunnen.

Na het lezen van dit boek kan de lezer zich een beeld vormen van kwaliteitszorg op school:

  • Wat zijn de belangrijkste kenmerken?
  • Wat zijn randvoorwaarden om het werken aan kwaliteit voldoende slaagkansen te geven?
  • Wie betrek je bij kwaliteitszorg?
  • Op welke manier geef je concreet gestalte aan kwaliteitszorg?

Werken aan kwaliteit is meer dan evalueren, meer dan eens een enquête voorleggen aan ouders of oud-leerlingen. Het is veel meer dan “alles kan beter” en het is alleszins meer dan louter uitvoeren wat het ministerie vraagt. Kwaliteitszorg bevat aspecten die tegelijkertijd aandacht moeten krijgen. ‘It’s all in the mix’, zeg ik dan. Kwaliteitszorg zie ik als een overkoepelende term.

De manier van verwoorden in mijn boek is eerder compact, to-the-point, met weinig prozaïsche en anekdotische franjes: eenvoud en duidelijkheid staan voorop. Dit vraagt concentratie van de lezer. Geregeld wat slow reading inlassen, de informatie laten doordringen en reflecteren over wat dit betekent voor jou en de school is bijgevolg zeker een meerwaarde. Ik wens je veel leesplezier toe en hoop op een leerrijke, inspirerende leeservaring.”

Meer informatie? Check onze publicatie Werken aan kwaliteit op school.

Ook interessant

Onderwijs

Kwaliteitszorg op school 2.0

Bestel

Onderwijs

De rol van externen bij kwaliteitszorg

Geertrui De Ruytter
Jan Vanhoof

Bestel