Menu

Het onderscheid tussen selectiecriteria en technische vereisten

Er lijkt een onderscheid te moeten worden gemaakt tussen selectiecriteria, die dus de kandidaten of inschrijvers betreffen, en de technische regelmatigheidsvereisten, die de offerte betreffen.

08-09-2021 - door Alexander Verschave

De vereiste dat de kandidaat/inschrijver technische documentatie en testverslagen moet overmaken “van de constructies die geplaatst zullen worden”, heeft niet zozeer betrekking op de algemene technische bekwaamheid van de kandidaat/inschrijver, maar veeleer op de uitvoering van de concrete opdracht en kan dus als een technische vereiste worden beschouwd.

Ook dient in dit kader te worden gewezen op het onderscheid dat bestaat tussen de regelmatigheid van de offerte en de gunningscriteria. In wezen is het zo dat er in de opdrachtdocumenten veeleer eisen zullen worden opgenomen waar het project tijdens de uitvoering van de opdracht aan moet voldoen. Het valt daarbij voor dat in offertes bijkomende elementen worden opgenomen waaraan de opdracht idealiter ook zou voldoen, wensen die worden bijgebracht waarvan de aanbestedende overheid deze verwachtte, dan wel bijkomende wensen vervult, ziet welke zij nog niet in aanmerking had genomen.

Op dit vlak speelt het onderscheid tussen de voormelde begrippen ten volle. De regelmatigheid gaat over must have’s, nl. de eisen die terug te vinden zijn in het bestek terwijl de gunningscriteria kunnen worden gekoppeld aan nice to have’s, nl. meerwaarde die kan worden geboden boven op die eisen in het bestek. Wanneer er niet wordt voldaan aan de must have’s in de offerte, dan is deze laatste ook behept met een onregelmatigheid (waardoor er in principe niet aan deze ondernemer kan worden gegund), terwijl de gunningscriteria zelf betrekking hebben op de beoordeling van een regelmatige offerte.

Meer informatie? Check onze publicatie Selectie- en gunningscriteria.

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Wegwijs in het Bestuursdecreet

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Heldere handhaving

Carole M. Billiet
Liesbet Deben
Patricia Popelier
Koen Van Aeken

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement, handboek voor openbare besturen

Frankie Schram

Bestel