Menu

Werkdruk bij je medewerkers

Omdat bevlogen leiders die hun medewerkers inspireren, versterken en verbinden, een werkcontext creëren die de autonome motivatie van medewerkers voedt, zorgt voor meer energie en motivatie bij medewerkers en ook maakt dat medewerkers meer bevlogen in het werk zitten, is het voor organisaties essentieel te investeren in de vaardigheden van bevlogen leiderschap.

23-09-2021 - door Sonja Reckers

Op die manier heb je als leidinggevende een impact op de werkeisen. Het is belangrijk dat je de redelijkheid en haalbaarheid van de werkeisen bewaakt en ter harte neemt. Ook dit vraagt een sterk leiderschap.

Werkdruk

Onder werkdruk  verstaan we de hoeveelheid werk ten opzichte van de tijd die je hebt om het werk uit te voeren. Uiteraard speelt de complexiteit van het werk ook een belangrijke rol.  

In de meeste sectoren bestaan er indicatoren die de werkdruk bepalen. Ter herinnering: werkdruk gaat over de hoeveelheid werk die je te doen hebt in de beschikbare tijd. Uiteraard speelt de complexiteit van het werk ook een belangrijke rol.

Het is belangrijk als leidinggevende goed de vinger aan de pols te houden rond het bewaken en beheersen van de zwaarte van het werk. Kortom, het is belangrijk om samen met de medewerkers die de dagdagelijkse zorg verlenen rond tafel te zitten en open en creatief naar een haalbare oplossing te zoeken. Deze oefening is in het voordeel van de gezondheid en het mentaal en fysiek welzijn van je medewerkers, zonder fundamenteel te moeten inleveren op de kwaliteit van de zorg voor de patiënt. Indien je in dergelijke situatie niet stilstaat en samen kijkt hoe je met deze werkdruk kan omgaan, dreigen medewerkers overbelast te worden en vergroot het risico om ziek te worden. Hier is niemand mee gebaat. In eerste instantie de betrokken medewerker niet, daarnaast ook de collega’s niet, jijzelf als leidinggevende niet en uiteraard ook de patiënt (of de klant of de leerling of in het algemeen je doelgroep voor wie je werkt) niet. Het is belangrijk om uitval door ziekte te voorkomen en het daaropvolgende domino-effect te vermijden. Met domino-effect bedoelen we dat het vaak zichtbaar is in teams dat wanneer één collega uitvalt met een burn-out er niet zelden een tweede soms ook een derde collega uitvalt. Dan is het hek helemaal van de dam.

Het mee bewaken van een realistische zwaarte van het werk is een essentiële verantwoordelijkheid als leidinggevende. Op tijd in dialoog gaan met je team is enorm appreciërend voor je teamleden. Niet wachten tot mensen letterlijk gekraakt of gebukt gaan onder de werkdruk. Deze verantwoordelijkheid wil je niet nemen. Het zou bovendien een sterke impact hebben op je persoonlijk welzijn. Deze houding van bewaken van de werkdruk is ook absoluut te verdedigen ten aanzien van je management. Het is aan jou, samen met je team om de doelstellingen haalbaar te realiseren. Doe je dit vanuit een bevlogen, betrokken en ondersteunend leiderschap met grote inzet op de werkhulpbronnen, dan zal je je doelen beter kunnen realiseren, liggen de realisaties of prestaties hoger en heb je een duidelijker lager ziekteverzuim.

Wil je meer weten over hoe je als leidinggevende een impact kan hebben op het geheel van eisen die verbonden zijn aan het werk: werkdruk, emotionele, mentale, fysieke belasting van het werk, arbeidsomstandigheden, werk-privéinterferentie, rolonduidelijkheid, rolconflicten jobonzekerheid, lees dan zeker de publicatie Burn-Out en leiderschap.

Je krijgt onderbouwde inzichten en hefbomen hoe je als leidinggevende aan je persoonlijke zelfzorg of veerkracht kan werken om vandaaruit tot veerkrachtige teamzorg te komen.

Ook interessant

Zorg & welzijn

Handboek financiering residentiële ouderenzorg | Print + digitaal met abonnement

Evi Beyl

Bestel

Zorg & welzijn

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking (werkboek)

Expertisecentrum Dementie

Bestel

Zorg & welzijn

HealthLi Buurtkompas

Joke Coussement
Leen Haesaert
Karolien Baldewijns

Bestel

Zorg & welzijn

Veerkracht is meerkracht

Inge Pasteels
Jan Smits
François Didden
Simon Ashworth

Bestel