Menu

Integrale toegankelijkheid

Een integraal toegankelijke leefomgeving en dienstverlening vormen de sleutel tot een volwaardige maatschappelijke integratie en participatie van iedereen. Het zorgt ervoor dat iedereen, op een gelijkwaardige en zelfstandige manier een omgeving of een gebouw kan bereiken, betreden, gebruiken en begrijpen. Aparte maatregelen voor elke persoon die van het ‘gemiddelde’ afwijkt, zijn dus niet wenselijk.

14-10-2021 - door Inter

Goede toegankelijkheid staat bovendien voor meer kwaliteit, flexibiliteit, comfort, veiligheid, duurzaamheid en leidt daardoor tot een grotere tevredenheid van alle gebruikers. Een zo groot mogelijke diversiteit van mensen moet in een veelheid van situaties op een vlotte, gebruiksvriendelijke en veilige manier gebruik kunnen maken van gebouwen, openbare ruimten, vervoermiddelen, gebruiksvoorwerpen, communicatie, informatie en het aanbod aan diensten. Het gaat erom zo inclusief mogelijk te zijn: rekening houdend met alle beperkingen, de zichtbare (vb. een rolstoelgebruiker, blinden en slechtzienden, een ouder met een kinderwagen …) en de minder zichtbare beperkingen (vb. cognitieve- en communicatieve beperkingen).

De keten van toegankelijkheid

Het integraal toegankelijk maken van een stad of gemeente beperkt zich niet tot het toegankelijk maken van één item. De kwaliteit van het geheel wordt bepaald door de ‘keten van toegankelijkheid’: de aaneenschakeling van elk onderdeel van een stad of gemeente. Het heeft immers geen zin om een gebouw toegankelijk te maken als je niet tot aan het gebouw geraakt omdat het publiek domein ontoegankelijk is.

Bij een “integrale” toets is afstemming tussen de verschillende stadsdiensten essentieel. Het is noodzakelijk dat er een brede samenwerking is tussen alle stadsdiensten.

Meer methodieken en praktische tips om uw gemeente toegankelijker te maken voor ouderen kunt u lezen in onze publicatie Integrale leeftijdsvriendelijke toets.

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Strategisch plannen in de sociale economie

Febecoop Vlaanderen Brussel vzw

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Schuldbemiddeling

Robin Van Trigt

Bestel

Sociaal beleid & werk

Wegwijzer naar een integrale hulpverlening | 9e editie

Ria Vandaele

Bestel

Sociaal beleid & werk

Inclusief werken en ondernemen

Sterpunt Inclusief Ondernemen

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Maatschappelijk werk, sluitstuk van een breed sociaal beleid (5)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Maria Bouverne-De Bie
Marjolijn De Wilde
Griet Briels
Katty Creytens
Katrien Boone

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Kinderrechten en Grondrechten Beleidspraktijk (4)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Jolijn De Haene
Zita De Pauw
Imke Pichal
Ilse Holvoet
Kathleen Emmery
Isabel Devriendt
Kurt Peeters

Bestel