Menu

Gelijkwaardige beoordeling van behoeftigheid én toekenning van steun dankzij REMI

Voor de uitvoering van het recht op maatschappelijke dienstverlening hebben de OCMW’s een grote lokale autonomie en daardoor ontstaan er grote verschillen tussen OCMW’s wat betreft de aard, de toekenningsvoorwaarden en de hoogte van de toegekende steun. Ook de manier waarop OCMW’s de financiële behoeftigheid van cliënten beoordelen en de procedure om steun toe te kennen verschillen. Dit heeft tot gevolg dat het recht op een menswaardig inkomen afhankelijk is van de woonplaats van de cliënt en van het lokaal welzijnsbeleid.

21-10-2021 - door Nele Peeters, Marieke Frederickx, Ilse Cornelis, Bérénice Storms

Om hieraan tegemoet te komen, werden in het verleden bovenlokale afspraken gemaakt en werden op basis hiervan instrumenten voor het berekenen van aanvullende financiële steun ontwikkeld. Die instrumenten zijn echter gebaseerd op het principe van gelijkheid: voor ieder gezin met eenzelfde gezins- en inkomenssituatie wordt eenzelfde steun voorgesteld, ook wanneer ze verschillende behoeften hebben. OCMW’s erkenden dat instrumenten die gebaseerd zijn op dit gelijkheidsprincipe niet altijd leidden tot sociaal rechtvaardige beslissingen over de toe te kennen steun. Ze pasten deze instrumenten daarom aan individuele noden van cliënten aan zonder zich hierbij te kunnen baseren op een wetenschap­pelijk kader over menselijke behoeften en maatschappelijke participatie.

Centrum voor budgetadvies en -onderzoek (CEBUD) van Thomas More-hogeschool ontwikkelde op vraag van de OCMW’s de referentiebudgetten die, afhankelijk van de gezins- en leefsituatie, stellen hoeveel geld mensen elke maand nodig hebben om gezond en autonoom deel te nemen aan de samenleving. Concreet gaat dat over middelen die minimaal nodig zijn op vlak van onder andere voeding, onderwijs, kleding, mobiliteit, wonen en vrije tijd. Op vraag van sociale professionals ontwikkelden ze vervolgens REMI: een digitaal instrument dat op maat van de specifieke cliënt dat referentiebudget berekent.

Daardoor kunnen hulpverleners én beleidsmakers een diagnose stellen over de mate waarin iemand in staat is om met de huidige inkomsten menswaardig te leven. De keuze voor welke hulpverlening wordt opgestart en welke (financiële) steun wordt toegekend, behoort vervolgens tot de autonomie van het lokaal bestuur. Die keuzes worden best vooraf vastgelegd in een afsprakenkader.

REMI verzekert eenieder die bij het OCMW aanklopt van een gelijkwaardige beoordeling van de financiële behoeftigheid en een gelijkwaardige toekenning van aanvullende (financiële) steun, zonder afbreuk te doen aan lokale beleidsaccenten.

Lees hier het interview met onderzoeker bij CEBUD Nele Peeters.
Zij schreef ook mee aan de nieuwe publicatie ‘Met REMI naar gelijkwaardige financiële hulpverlening’.

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Strategisch plannen in de sociale economie

Febecoop Vlaanderen Brussel vzw

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Schuldbemiddeling

Robin Van Trigt

Bestel

Sociaal beleid & werk

Wegwijzer naar een integrale hulpverlening | 9e editie

Ria Vandaele

Bestel

Sociaal beleid & werk

Inclusief werken en ondernemen

Sterpunt Inclusief Ondernemen

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Maatschappelijk werk, sluitstuk van een breed sociaal beleid (5)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Maria Bouverne-De Bie
Marjolijn De Wilde
Griet Briels
Katty Creytens
Katrien Boone

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Kinderrechten en Grondrechten Beleidspraktijk (4)

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Jolijn De Haene
Zita De Pauw
Imke Pichal
Ilse Holvoet
Kathleen Emmery
Isabel Devriendt
Kurt Peeters

Bestel