Menu

Toekenning van de leerstoel Willy Calewaert aan Tom Vander Beken

Elk jaar wordt onder auspiciƫn van deMens.nu de Leerstoel Willy Calewaert georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel. Die leerstoel tracht enerzijds maatschappelijk relevante onderwerpen onder de aandacht te brengen, anderzijds het vrijzinnig humanistische gedachtegoed via onderwijs te verspreiden.

30-11-2021 -

Dit jaar wordt de leerstoel bekleed door onze auteur Tom Vander Beken. De inaugurale lezing vond plaats op 5 oktober. Tijdens die lezing werd er ook de aandacht gevestigd op zijn nieuw boek Als je klaar bent, mag je naar huis.

Tom Vander Beken is niet alleen auteur, maar ook gewoon hoogleraar aan de vakgroep criminologie, strafrecht en sociaal recht en directeur van het Institute for International Research on Criminal Policy aan de Universiteit Gent. Als jurist en criminoloog verzorgt hij onderwijs en doet hij onderzoek rond criminaliteit en de reactie daarop, met een bijzondere aandacht voor strafuitvoeringsrecht en onderzoek naar penologische vraagstukken.

Zijn werk is in toenemende mate interdisciplinair en gericht op maatschappelijke valorisatie. Dat wordt ook duidelijk in zijn nieuw boek Als je klaar bent, mag je naar huis. Wie opgesloten wordt als straf of maatregel, moet meer doen dan gewoon tijd uitzitten. Tijdens de vrijheidsberoving wordt van de opgeslotene ook inzet en verandering verwacht. Toch is de huidige invulling van die verwachtingen bij de uitvoering van de gevangenisstraf en de internering problematisch omdat ze te eenzijdig op de bescherming van de maatschappij gericht is. Die focus levert niet de beoogde resultaten en overschrijdt de grenzen van wat aanvaardbaar is als invulling van straffen en maatregelen. Als je klaar bent, mag je naar huis pleit voor een alternatief dat het menswaardig karakter van de vrijheidsberoving centraal stelt.

Tom Vander Beken is eveneens de auteur van het boek Strafrechtelijk beleid dat beschikbaar is bij Politeia.

Ook interessant

Recht

Codex algemene verordening gegevensbescherming

Dirk De Bot

Bestel

Recht

Codex Privacy: regelgeving op internationaal en Europees niveau | Print

Frankie Schram

Bestel

Recht

Reeks Privacy & Persoonsgegevens | Print + Digitaal

Frankie Schram

Bestel

Recht

Motivering van bestuurlijke besluiten en beslissingen | Print + digitaal met abonnement

Frankie Schram

Bestel

Recht

Privacy en gegevensbescherming van de werknemer in de private en publieke sector (P&P)

Koen Naert

Bestel

Recht

Strafrechtelijk beleid

Tom Vander Beken

Bestel