Menu

Familiestructuren als voorspeller van kwetsbaarheid

Heel wat onderzoek toont aan dat familiestructuren in het algemeen en eenoudergezinnen in het bijzonder een voorspeller van kwetsbaarheid kunnen zijn.

11-01-2022 -

Alleenstaande ouders, die de financiële schaalvoordelen van een partnerrelatie missen maar ook de uitdaging moeten aangaan om werk en zorg voor kinderen te combineren, zijn families die alle baat hebben bij een gezinsbeleid dat deze kwetsbaarheden herkent, erkent en wegkopt.

Vooreerst is de combinatie arbeid en zorg voor kinderen niet evident en is flexibele en betaalbare kinderopvang vereist om arbeidsmarktparticipatie met huishoude­lijke taken en zorgtaken te combineren.

Ondanks alle inspan­ningen van het beleid ten spijt om betaalbare opvang te voorzien voor iedereen, toont onderzoek aan dat laag opgeleide vrouwen minder gebruik maken van de formele kinderopvangvoorzieningen. Factoren als een gebrek aan opvang in het algemeen of in het bijzonder op maat van flexibele werktijden die ploegenarbeid vereisen, alsook de te beperkte return on investment van arbeid als men van een laag loon ook nog kinderopvang moet betalen, ontmoedigen de laagste inkomens­categorieën om gebruik te maken van het formele kinderopvangaanbod. Algemeen beschouwd hebben vrouwen die lager opgeleid zijn minder opportuniteiten op de arbeidsmarkt en eveneens verminderde toegang tot formele kinderopvang.

Meer weten over de rol van familiestructuren? U leest het in onze publicatie Dynamische en flexibele gezinnen.

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Handboek Schuldbemiddeling | Schulden ten aanzien van de overheid

Geert Callaert
Vanessa Verdeyen

Bestel

Sociaal beleid & werk

Dynamische en flexibele gezinnen

Inge Pasteels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Vrije tijd, een hefboom voor sociaal beleid (7)

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Schuldbemiddeling | Kredietschulden, bankdiensten en verzekeringen & bescherming van de consument

Reinhard Steennot
Marijn De Ruysscher

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Schuldbemiddeling | Huurschulden

Filip Tollenaere

Bestel

Sociaal beleid & werk

Met REMI naar gelijkwaardige financiële hulpverlening

Nele Peeters
Marieke Frederickx
Ilse Cornelis
Bérénice Storms

Bestel