Menu

Over de zulle: De Loods (Ardooie)

“Over De Zulle” is een West-Vlaamse uitspraak die ‘over de drempel heen’ betekent. En laat dat nu net zijn wat Renaat en Rebecca van Open Kring vzw doen. Onder de verzamelnaam ‘De Loods’ bundelen ze initiatieven voor thuiswonende ouderen en kwetsbare mensen in Ardooie en Koolskamp. Samen zoeken ze naar manieren om mensen zo lang mogelijk gelukkig thuis te laten wonen. Dat doen ze bovenal door in te zetten op laagdrempelige ontmoetingen en menselijk contact. Hun avontuur startte in 2010; toen ze samen met het OCMW van Ardooie, en geruggensteund door de Provincie West-Vlaanderen, de handen in elkaar sloegen. Vandaag, elf jaar, ruim 34 vrijwilligers en 44 bezoekers later, draait hun samenwerkingsinitiatief ‘De Loods’ op volle toeren.

11-01-2022 -

Renaat Lemey: is algemeen directeur van Open Kring vzw, dat een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf, groep van assistentiewoningen, dagverzorgingscentrum, dienstenchequebedrijf en het buurtproject De Loods onder zich heeft.

Welke meerwaarde heeft het project voor het bredere lokaal sociaal beleid?

Renaat: Hoewel het Sociaal Huis een goed zicht heeft op de lokale noden, bleken er toch nog inwoners te zijn die niet gekend waren. Met Over De Zulle kregen we een beter zicht op de reële situatie van inwoners die tot een kwetsbare doelgroep behoren. Hun leefwereld kwam sterker in ons vizier; wat voeding geeft voor een meer proactief lokaal sociaal beleid. De basislijn van De Loods is: “hoe kunnen een aanbod doen voor kwetsbare burgers dat hun welzijn verhoogt en hen helpt hun sociale grondrechten te realiseren?”. Dat vraagt uiteraard om de betrokkenheid van en samenwerking met o.a. eerstelijnspartners en andere lokale actoren. Met Over De Zulle hebben we zorgvragers en zorgaanbieders dichter bij elkaar gebracht. De meeste mensen vinden hun weg naar ons door mond-aan-mond-reclame binnen de doelgroep, via mantelzorgers of zorgverleners die in de thuissituatie aanwezig zijn.

Onze werking is héél laagdrempelig en gefocust op de krachten en talenten van mensen. De Zulle doet mensen groeien. Ze starten als bezoeker en plots zijn ze vrijwilliger. Dat is waar wij voor staan. Een dag in het Inloophuis laadt mensen op; ze zien het weer zitten om alleen te zijn. Dat we er mee voor kunnen zorgen dat mensen zich goed voelen, terug courage hebben en energie krijgen? Daar doen we het voor.

Wat zijn volgens jullie succesfactoren voor een goede netwerksamenwerking?

Renaat: communiceren is de rode draad. Als je wilt dat mensen meewerken en zich betrokken voelen, moet je hen persoonlijk aanspreken. Bij de opstart van ons project zagen we in de huisartsen een belangrijke partner.

We dachten verkeerdelijk dat we hen gewoon een brief konden sturen, maar dat werkte niet. Pas als we hen persoonlijk aanspraken en het project voorstelden, is de samenwerking van de grond geraakt. En nu zei één van de huisartsen onlangs: “het enige wat de mensen de afgelopen covid-periode tekort hebben gehad, is een Loods-pilletje”.

Wij hebben onze partners van meet af aan nauw betrokken, en daar plukken we nu de vruchten van. Je moet het gesprek aangaan en durven vragen: “hoe pakken we dit aan?”. We proberen iets mee te pikken van iedereen die rond tafel zit, zodat ze zich gezien en gewaardeerd voelen. Die positieve bevestiging geven, is onze rol. Wij zijn ook een soort Zwitserland: een ‘neutrale speler’ die het geheel vasthoudt en aanstuurt. Zelfs als het goed loopt, mag je het niet zomaar loslaten.

Communiceren betekent voor ons ook gevoeligheden en pijnpunten durven vastpakken. Je moet spanning en roddels een stukje voorzijn. Als er spanning in de lucht hangt, moet je dat benoemen. Bij de verenigingen leefde bijvoorbeeld het idee we met het Inloophuis hun werking gingen overnemen. Dat zijn we actief gaan ontkrachten. Wij zijn een aanvulling; maar zeker geen concurrentie. Elke vereniging mag hier trouwens zijn programma omhoog hangen of komen voorstellen; zo tonen we dat we echt de samenwerking willen aangaan.

Benieuwd naar het volledige interview? U leest het in onze reeks Bouwen aan een breed sociaal beleid.
Wilt u zelf aan de slag met netwerksamenwerking? Het handboek Lokaal besturen in de genetwerkte samenleving helpt u op weg.

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Vrije tijd, een hefboom voor sociaal beleid (7)

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Schuldbemiddeling | Kredietschulden, bankdiensten en verzekeringen & bescherming van de consument

Reinhard Steennot
Marijn De Ruysscher

Bestel

Sociaal beleid & werk

Met REMI naar gelijkwaardige financiële hulpverlening

Nele Peeters
Marieke Frederickx
Ilse Cornelis
Bérénice Storms

Bestel

Sociaal beleid & werk

Handboek Schuldbemiddeling | Huurschulden

Filip Tollenaere

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Van impact naar impactgedreven handelen (6)

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Lokaal besturen in de genetwerkte samenleving

Peter Cousaert
Griet Briels

Bestel