Menu

Nieuwe publicatie uitgelicht: PEP-talk voor toekomstige ouders

Een geboorte is een ingrijpende gebeurtenis. Het brengt fysieke en emotionele veranderingen met zich mee, alsook gevoelens van angst, opwinding, verwarring en onzekerheid. Toekomstige ouders zullen zich reeds tijdens de zwangerschap voorbereiden op de transitie naar het ouderschap en actief op zoek gaan naar informatie die hen hierbij kan helpen.

13-01-2022 -

 Adequate informatievoorziening is daarom cruciaal aangezien dit positieve effecten heeft op de mentale voorbereiding. Het gevoel van vertrouwen en controle is essentieel voor een vlot verloop van de zwangerschap, het bevallingsproces en de voorbereiding op het ouderschap. Onvoldoende voorbereiding kan angstgevoelens in de hand werken, die uiteenlopende complicaties kunnen veroorzaken en de fysiologische benadering van de bevalling kunnen belemmeren.

 

Aan welke informatie hebben toekomstige ouders behoefte en hoe bereid je hen goed voor?

Op deze actuele informatiebehoeften van ouders was nog onvoldoende zicht. De titel ‘PEP-talk’ verwijst naar prenatale educatieprogramma (PEP) of prenatale educatiesessies. De inhoud van het huidige aanbod van PEP’s is eerder historisch gegroeid en gebaseerd op wat volgens vroedvrouwen en gynaecologen belangrijk is voor toekomstige ouders om te weten. Hierdoor richten PEP’s zich vooral op de bevalling en het promoten van borstvoeding. Informatiebehoeften rond de ouder-kindbinding en de psychosociale aspecten gerelateerd aan het ouderschap blijven onbeantwoord. Nochtans worden ze door toekomstige ouders als zeer belangrijk ervaren.

Om tegemoet te komen aan de specifieke informatienoden van de toekomstige ouders, hen te empoweren, te ondersteunen en te adviseren bij zwangerschap, het geboorteproces, postpartum en transitie naar ouderschap, vormen wetenschappelijk onderbouwde PEP’s een belangrijk instrument. Om dit te ontwikkelen werd binnen het Expertisecentrum Zorgstroom (Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen) een wetenschappelijk onderzoek gevoerd in nauwe samenwerking met het werkveld en experten. De noden van 326 zwangere koppels omtrent de inhoud en vorm van PEP’s werden in kaart gebracht en gebundeld in deze inspiratiegids voor het organiseren van prenatale educatiesessies.

Onze gloednieuwe publicatie PEP-talk voor toekomstige ouders is een belangrijke inspiratiegids voor het organiseren van prenatale educatiesessies waarvan de inhoud en vorm gebaseerd zijn op wetenschappelijke evidentie. Het is een hulpmiddel om de vertaalslag naar de eigen praktijk te maken. Prenatale educatiesessies zijn een aanvulling op de huidige prenatale zorg en focust vooral op het informeren van toekomstige ouders om hen te ondersteunen in hun transitie naar het ouderschap. Prenatale educatiesessies zorgen enerzijds voor het wegnemen van onzekerheden en angsten bij toekomstige ouders en anderzijds voor een toename van zelfvertrouwen, sociale steun en gevoel van controle. Tijdens prenatale educatiesessies is het belangrijk om ouders informatie op maat aan te bieden. Dit vereist flexibele, prenatale educatie waar je als vroedvrouw een faciliterende rol opneemt en ruimte creëert voor interactie.

De focus wordt gelegd op behoeften aan informatie die verkregen werden uit praktijkgericht onderzoek, experten en literatuur. Deze behoeften aan informatie betreffen de thema’s rol van de partner, omgaan met veranderingen, voorbereiding op arbeid en bevalling, zorgen voor de baby en praktische, administratieve, medische en sociale ondersteuning. Deze thema’s komen overeen met zes hoofdthema’s die ook het National Health Service (NHS) vond in een gelijkaardig uitgevoerd onderzoek in het Verenigd Koninkrijk. NHS maakte een PEP genaamd ‘Preparation for Birth and Beyond’ met daarin handvaten voor zorgverleners die prenatale educatiesessies organiseren. Dit zowel over de organisatie van individuele sessies als groepssessies, maar ook over de inhoud van deze sessies en hoe deze te laten aansluiten op de noden van toekomstige ouders.

Getriggerd? Bekijk dan nu onze nieuwe inspiratiegids PEP-talk voor toekomstige ouders!

Ook interessant

Zorg & welzijn

HealthLi Buurtkompas

Joke Coussement
Leen Haesaert
Karolien Baldewijns

Bestel

Zorg & welzijn

Veerkracht is meerkracht

Inge Pasteels
Jan Smits
Fran├žois Didden
Simon Ashworth

Bestel

Zorg & welzijn

Ik zie je niet ... maar wel graag

Kim Bastaits
Inge Pasteels

Bestel

Zorg & welzijn

Buitenslapen - cahierreeks Kinderopvang

Bestel

Zorg & welzijn

Fijne SOFA-momenten (map)

Katrien Peeters
Liesbet Van Vlasselaer

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek integrale jeugdhulp (15) - Jeugdhulp in tijden van corona

Karel De Vos
Hans Grymonprez
Kerger Denoix
Griet Roets
Rudi Roose
Pieter Verstraete

Bestel