Menu

Wat zijn de effecten van geroddel in je team?

Roddelen heeft helaas heel wat negatieve effecten, zowel op het slachtoffer, als op het team en zelfs de volledige organisatie en ook de eindgebruikers.

23-04-2022 - door Nele Verrezen

Op niveau van het slachtoffer

De persoon waarover men roddelt, krijgt een stempel opgedrukt en kan zich vaak niet of nauwelijks verdedigen. Men ziet dat het roddelen een effect heeft op het denken (vb. “ik ben niets waard, ik mag er niet zijn, ik kan dit niet”), het voelen (vb. zich ongelukkig of niet gewaardeerd voelen, het gevoel hebben er niet bij te horen) en het handelen (vb. niet meer durven spreken op teamvergaderingen, niet meer willen meegaan op teamactiviteiten, zich afzonderen, slecht slapen, stressverschijnselen).

Roddelen tast de identiteit aan, men voelt zich steeds slechter in zijn/haar vel en dat laat ook sporen na op de relaties van het individu (vb. partnerrelaties, het contact met kinderen of vrienden komt onder druk te staan).

Op niveau van het team

Ook op teamniveau zijn de gevolgen van roddelen nefast. De resultaten zullen zienderogen achteruitgaan aangezien de teamleden in een onveilige context zitten. Er is een algemeen gevoel van wantrouwen, er ontstaan kliekjes, de sfeer raakt verziekt, er wordt geen essentiële informatie meer uitgewisseld en er kan sprake zijn van pestgedrag.

Bovendien kan het team een negatieve stempel opgedrukt krijgen in de organisatie, want andere teams binnen de organisatie komen snel te weten wat er aan de hand is (bv. “daar wil je niet werken, er wordt alleen maar geroddeld”), waardoor het team in de problemen geraakt.

Op organisatieniveau

Roddelen kan ertoe leiden dat mensen uitvallen en thuisblijven omdat ze zich niet goed in hun vel voelen. Het ziekteverzuim gaat omhoog en men ziet dat mensen niet staan te springen om in een organisatie te werken met een geschiedenis van roddelgedrag. Bovendien kunnen roddels ertoe leiden dat talentvolle medewerkers de organisatie verlaten. Tegenwoordig is het, gezien de war for talent, niet evident om snel nieuwe en adequate mensen te vinden.

Op niveau van de eindgebruikers

Omdat er geen aangename werksfeer is en respect voor de collega’s ontbreekt, gaan de prestaties van de werknemers hieronder lijden, kunnen er fouten gemaakt worden en zullen de eindgebruikers dit ongetwijfeld ook gaan ervaren. Het zal alsmaar moeilijker zijn om het ‘goede imago’ van de organisatie te blijven uitdragen, want mensen voelen meteen in hun contact met de medewerkers welke sfeer en cultuur er heerst binnen de organisatie. Hierdoor kunnen organisaties onder druk komen te staan en uiteindelijk zelfs hun bestaansrecht verliezen.

De samenwerking in organisaties is de voorbije weken en maanden stevig op de proef gesteld. Covid-19 heeft een sterke impact gehad op de onderlinge communicatie, het zich verbonden voelen met de collega’s en de organisatie alsook heeft men zich voortdurend moeten aanpassen aan wijzigende omstandigheden. Het is behoorlijk rock’n roll en deze mix aan factoren vormt een gevaarlijke cocktail voor gekonkelfoes en geroezemoes in werkingen. Ondanks dat we meer afstand genomen hebben van elkaar, zien we dat mensen hun mentale veerkracht op de proef is gesteld, misinterpretaties in communicatie en het gekonkelfoes uitingen zijn van een realiteit die niet makkelijk is om te dragen. En dit kunnen we missen, want onze teams zullen er desondanks moeten blijven staan!

Auteur Nele Verrezen geeft op 11 mei een seminarie vol tips en tricks om meteen aan de slag te gaan om het geroddel en gekonkelfoes in jouw team(s) de kop in te drukken. Schrijf je snel in voor de praktijkdag Gekonkelfoes en verandermoeheid in onderwijsorganisaties. Ze heeft haar tips en tricks ook neergeschreven in een handig naslagwerk Gekonkelfoes in organisaties.

 

Ook interessant

Onderwijs

Werken aan kwaliteit op school

Gilbert Deketelaere

Bestel

Onderwijs

De beste lezers zitten in mijn klas!

Pedagogische Begeleidingsdienst Basisonderwijs OVSG

Bestel

Onderwijs

Kansen voor kleuters

Pedagogische Begeleidingsdienst GO!

Bestel

Onderwijs

Spelen met een tekst

An De Leenheer

Bestel

Onderwijs

De creatieve performer

Ivan Schauvliege

Bestel

Onderwijs

Meer weten over (effectief) leren

Marc Van den Brande
Wouter Smets

Bestel