Menu

De drie niveaus van buurtgerichte zorg: het belang van samenwerken

Buurtgerichte zorg is een strategie om inclusieve en zorgzame buurten te ontwikkelen. Deze strategie wordt gecoördineerd vanuit verschillende niveaus.

06-05-2022 -

Buurtgerichte zorg wordt gecoördineerd op drie niveaus:

1. het microniveau of het niveau van de persoon die zorg en ondersteuning nodig heeft;

2. het mesoniveau of het niveau van de buurt of de wijk;

3. het macroniveau of het niveau van de gemeente of de stad.

Het individuele niveau

De zorg rond de persoon noemen we de buurtgerichte zorg op microniveau. Op dit niveau is het belangrijk dat de hulp- en dienstverlening voor alle betrokkenen (d.w.z. professionele hulpverleners, vrijwilligers, cliënt zelf en zijn directe omgeving) geïntegreerd verloopt, complementair en onderling versterkend. De zorgcoördinator neemt hier een belangrijke rol op zich door de nodige zorg vanuit de verschillende factoren op elkaar af te stemmen en de gemaakte afspraken verder op te volgen.

Het niveau van de buurt of de wijk

Een sterke integrale buurtzorg op wijkniveau (het mesoniveau) creëert een lokale gemeenschap waarin burgers en organisaties elkaar ondersteunen en zorg dragen voor elkaar.

Om een efficiënte en effectieve buurtzorg voor alle burgers te realiseren is buurtzorgregie vereist. De buurtzorgregisseur detecteert de problemen en tekorten in de wijk, maar ook de talenten van bewoners en de capaciteiten van de organisaties die er actief zijn. Vervolgens heeft de buurtzorgregisseur oog voor de diverse vormen van hulp- en dienstverlening en verbindt ze met elkaar. Zorg en welzijn vormen één luik. Ook de andere levens- en beleidsdomeinen komen in het vizier. Buurtzorgregie neemt de individuele zorgcoördinatie niet over, maar ondersteunt en versterkt de netwerken zodat ze de zorgcoördinatie zelf kunnen opnemen.

Het niveau van de gemeente

Het Decreet lokaal sociaal beleid wijst de buurtzorgregie op gemeentelijk niveau (het macroniveau) toe aan het lokale bestuur. Dit bestuur heeft minstens de taak om het aanbod aan sociale hulp- en dienstverlening maximaal af te stemmen op de behoeften die er zijn. Het lokale bestuur neemt het initiatief om hierrond overleg te organiseren. Cruciaal hierbij is dat zij de buurtzorgregisseurs op wijkniveau hierbij actief betrekken. Bij buurtzorgregie is handelen vanuit een neutrale positie cruciaal. De sociale cohesie in de wijk(en) en het welzijn van de burgers staan centraal en overstijgen individuele en organisatiebelangen.

Het bovenlokale niveau

Sommige aspecten van buurtgerichte zorg kunnen gemeenten samen organiseren, bijvoorbeeld in de eerstelijnszone waartoe die gemeenten behoren.

Casus: De dorpsdienst NESTOR in de Westhoek

De gemeenten Alveringem, Heuvelland, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge en Vleteren in de Westhoek werken al jaren samen binnen de dorpsdienst NESTOR (Netwerk voor Steun aan Ouderen in het Ruraal gebied Alveringem, Poperinge en Vleteren).

NESTOR is een netwerk van vrijwilligers dat, ondersteund door enkele professionele medewerkers, verschillende vormen van dienstverlening aanbiedt aan ouderen en mensen met een zorgbehoefte. Het aanbod bestaat uit vervoers- en boodschappenhulp, een klusjesdienst, hulp in en rond het huis, een gezelschapsdienst, bezoekjes aan ouderen ter gelegenheid van hun verjaardag, e.d. NESTOR heeft als doel ouderen en andere hulpbehoevenden beter te informeren, eenzaamheid te doorbreken, vragen en signalen op te vangen en te behandelen.

Meer informatie over de dorpsdienst vind je hier.

Wil je zelf aan de slag gaan met het concept ‘buurtgerichte zorg’? Laat je dan inspireren door het cahier Aan de slag met buurtgerichte zorg, over de initiatieven die een lokaal bestuur samen met zijn partners en inwoners kan organiseren om inclusieve en zorgzame buurten te ontwikkelen.

 

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Wegwijzer naar een integrale hulpverlening | 11e editie

Ria Vandaele

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een breed sociaal beleid: Een betaalbare woonst voor iedereen. Een utopie of niet? (9)

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Bestuur & organisatie, Sociaal beleid & werk

Pakket codex lokaal bestuur + codex maatschappelijke dienstverlening

Peter Hardy
Piet Van Schuylenbergh
Pieter Vanderstappen
Anne-Marie Vastesaeger
Marian Verbeek

Bestel

Zorg & welzijn

Groen, je mentale boost

Herman Vereycken
Tamara van Reijen

Bestel

Zorg & welzijn

't Klikt

Maite Mallentjer

Bestel

Zorg & welzijn

Het Rijk der Spelen

Ann Steverlynck
Simon Wemel

Bestel