Menu

(Jonge) kinderen met autisme denken anders

18-10-2022 -

Hoe ga je daar in de kinderopvang mee om? Enkele tips:

 • Wees je ervan bewust dat de manier waarop jij naar een situatie kijkt helemaal anders kan zijn dan het kind met autisme. Door zijn andere manier van denken mist het kind soms belangrijke informatie waar­door het een andere kijk heeft op wat er is gebeurd.
 • Houd er rekening mee dat het kind door zijn detaildenken moeite heeft om bijvoorbeeld vaardigheden in andere contexten toe te passen. Zo kan het kind bijvoorbeeld op school wel een puzzel maken, maar thuis niet.
 • Kinderen herkennen personen vaak niet in een andere situatie. Bij­voorbeeld ze herkennen de juf niet meer als ze haar in de supermarkt tegenkomen.
 • Probeer zoveel mogelijk gesloten vragen te stellen als je wil weten wat het kind op school heeft gedaan. Bijvoorbeeld: Met wie heb je op de speelplaats gespeeld? Welk speelgoed heb je gekozen tijdens het vrij spelmoment? Naast wie zat je tijdens het middageten? …
 • Stel je vragen één voor één en geef het kind voldoende tijd om te ant­woorden.
 • Een vertelboekje met foto’s of een vertelkaart kan het kind helpen om bijvoorbeeld in de klas iets te vertellen over zijn weekend.
 • Straf het kind niet zonder aan te geven waarom. Geef uitleg bij de situ­atie. Vertel welk gedrag verkeerd is en zeg vooral ook welk gedrag hij in die situatie dan wel kan stellen. Bijvoorbeeld niet met het hoofd slaan, wel even in de tuin of op de speelplaats gaan wandelen om tot rust te komen.
 • Voor kinderen met autisme is het vaak niet duidelijk wat het gevolg is van een bepaalde actie. Zo zien ze bijvoorbeeld niet wat er gebeurt als je een ander kind duwt. Probeer dit samen met het kind in kaart te bren­gen. Doe dit bij voorkeur visueel door dit bijvoorbeeld uit te tekenen.
 • Voorzie voor kinderen die moeilijk kunnen wachten een wachtdoos met bijvoorbeeld boekjes zodat ze zich hiermee bezig kunnen houden in plaats van vervelend te doen tegen andere kinderen.
 • Een Checkpad is een dagplanner voor taakjes. Dit kan kinderen, die moeilijk verschillende opdrachten na elkaar kunnen doen, helpen om het overzicht te bewaren (https://www.gezinnig.nl/checkpad).
 • Stappenplannen kunnen het kind helpen om een vaardigheid aan te le­ren en te automatiseren, bijvoorbeeld bij het toiletbezoek.
Wil je graag meer weten? Lees dan het boek AnderSS: Jonge kinderen met autisme