Menu

Auteur in de kijker: Robert Geeraert

Robert Geeraert is master in de psychologie, opvoedkunde en gezondheidszorg voor ouderen. Hij is de oprichter van het eerste palliatief supportteam in een woonzorgcentrum en heeft relevante beroepservaring opgedaan in zowel de bijzondere jeugdzorg, gerontopsychiatrie als in de sector voor personen met een beperking. Hij was raadgever ouderenbeleid, ouderenzorg en thuiszorg van ministers Mieke Vogels en Adelheid Byttebier. Momenteel is hij actief als consulent woonzorg en vormingsdeskundige palliatieve zorg en levenseinde en onafhankelijk expert Vlaamse ouderenraad.

09-11-2022 -

Robert Geeraert draagt de ouderensector al jarenlang een warm hart toe en vindt terecht dat woonzorgcentra in dienst van de bewoners moeten staan en niet omgekeerd. Met respect voor de individuele voorkeuren, wensen en keuzes. Mensen kunnen echter slechts goed participeren, beslissen en aan voorafgaande zorgplanning doen wanneer ze voldoende worden geïnformeerd en met eerbied ondersteund. Respect voor de wil van mensen is nu net ook een kernactiviteit van het LevensEinde InformatieForum (LEIF). Het is daarom niet verwonderlijk dat Robert Geeraert als bestuurslid van LEIF zich voor deze vereniging ook al jaren intensief inzet.

Robert Geeraert over vernieuwende ideeën en initiatieven in de ouderenzorg

“Vele ouderen willen niet meer in een woonzorgcentrum gaan wonen. Zij willen zo lang mogelijk thuis of in de eigen buurt blijven en kunnen kiezen tussen een divers aanbod van vernieuwende woonvormen. De Vlaamse overheid neemt weinig initiatief om die wensen mogelijk te maken. De laatste pilootprojecten ouderenzorg dateren van 2012. Gelukkig investeren steeds meer woonzorgcentra wel in vernieuwing.

In ‘Trots op onze ouderenzorg’ geven wij een overzicht van die vernieuwende initiatieven. De ‘Buurtcoach Hertoghe’ bijvoorbeeld is een initiatief van Woonzorgcentrum Nottebohm en zet zich in om het sociale weefsel in en met de buurt te versterken en verder uit te bouwen. De buurtcoach bevordert de sociale cohesie door verbindend te werken tussen de verschillende actoren in de buurt. Vanuit zijn intensieve aanwezigheid brengt hij de buurtbewoners met een zorgnood met elkaar in contact, zoals de mantelzorger, de buur, de vrijwilliger en de professionele zorgverlener.

Woonzorgnet-Dijleland wenst een mogelijke negatieve impact van de krappe arbeidsmarkt op de kwaliteit van de zorg absoluut te vermijden en steekt de kop niet in het zand. Het wil vanuit strategische keuzes als deskundige zorgaanbieder en aantrekkelijke werkgever het verschil maken. Om geschikte kandidaten aan te trekken en te zorgen dat medewerkers met vol enthousiasme blijven werken, ontwikkelde Woonzorgnet-Dijleland een eigen model. Medewerkers zijn de ambassadeurs van de beste zorg. Hiermee wordt een sterk werkgeverschap neergezet en resoluut gekozen voor de inzet van duurzame kerncompetenties: autonomie, participatie en innovatieve arbeidsorganisatie.

Woonzorgnet-Dijleland is een innovatief en inspirerend netwerk. Het zorgen voor goed werkgeverschap is een eerste stap. Dit naar buiten brengen en uitdragen zodat zorgpartners en toekomstige medewerkers hen weten te vinden en zich aan de organisatie binden is een volgende stap.

Woonzorgcentra streven er steeds meer naar om betere persoonsgerichte zorg te bieden. Vernieuwende methodieken als ‘Betekenisvolle Activiteiten’, ‘Soulcenter’ en kwaliteitssystemen (bv. ‘Prezo’, ‘Planetree’) helpen hen om de noden, wensen en interesses van bewoners in kaart te brengen en, in dialoog, individuele leef-zorgplannen te maken. Dankzij deze aanpak is het multidisciplinair team van woonzorgcentrum ‘De Vijvers’ in Ledeberg er in geslaagd om een bewoonster die levensmoe was terug zingeving te bieden.

Om het vertrouwen van burgers te kunnen (terug) winnen zullen woonzorgcentra echter nog beter hun infrastructuur-, zorg-, participatie-, organisatie-, samenwerkings- en businessmodellen moeten aanpassen.”

Robert Geeraert is auteur van volgende boeken:

Ook interessant

Zorg & welzijn

Hartverwarmers

Maite Mallentjer
Frederik Vincx

Bestel

Zorg & welzijn

Trots op onze ouderenzorg

Robert Geeraert

Bestel

Zorg & welzijn

Levensmoeheid bij ouderen

Robert Geeraert

Bestel

Zorg & welzijn

OCMW-tussenkomst voor de bewoners van woonzorgcentra

Rika Verpoorten

Bestel

Zorg & welzijn

Praktijkboek tuintherapie (map)

Terra-Therapeutica

Bestel

Zorg & welzijn

Woonleefmeter (koker met 3 ex.)

Bestel