Menu

Waarom roddelen mensen?

Er zijn tal van drijfveren die mensen ertoe aanzetten om te roddelen. In het boek ‘Gekonkelfoes in organisaties’ wordt ingezoomd op die drijfveren waarbij mensen het roddelen inzetten als een mechanisme om er zelf beter van te worden en om het relationele weefsel in het team te ontwrichten. Ze hebben er alle belang bij dat het systeem blijft voortbestaan, dat hen tijdig de nodige informatie wordt aangereikt en dat die informatie kan omgezet worden in negatieve boodschappen, zodat zij de macht en de controle in handen krijgen.

09-11-2022 -

Er zijn vijf redenen waarom mensen overgaan tot roddelen vanuit eigenbelang. Het is alvast niet de bedoeling om mensen in een bepaald hokje te duwen, te stigmatiseren of er geen begrip voor te hebben. Maar als je te lang meegaat in het verhaal van de roddelaar en hier enkel maar begrip voor toont, is dit een kortetermijnoplossing en doe je hiermee tekort­ aan en ga je in tegen het team en de orga­nisatie. Bovendien hebben vele roddelaars een hele zware rugzak die gevuld is met ervaringen uit het gezin van oorsprong, relaties, werkerva­ringen … Iets waar je als organisatie weinig of geen impact op hebt en waarvan het ook niet de taak kan zijn om dit binnen de werkplek op te lossen of recht te zetten. Bovendien geeft deze geschiedenis, ondanks en met alle respect voor de ernst van deze ervaringen, niet het recht aan de roddelaar om ten koste van de anderen dergelijk gedrag te stellen om zijn of haar persoonlijke situatie te rechtvaardigen.

Het is bijzonder belangrijk de drijfveren van de roddelaar te kennen, want hierin zitten ook de sleutels tot antwoorden. Op die manier kunnen we ze stimuleren tot ander, weliswaar construc­tief gedrag.

  • Roddelen om erbij te horen
  • Roddelen om je eigen fouten te maskeren
  • Roddelen om in het middelpunt van de belangstelling te staan
  • Roddelen om je eigen frustraties te uiten
  • Roddelen omdat je geniet van de pijn van anderen

Wat de drijfveer van de roddelaar ook is, van zodra hij of zij hierin bevestiging krijgt van an­deren, zal dit gedrag zich blijven herhalen. De roddelaar heeft letterlijk geleerd dat dit soort gedrag nodig is om zijn of haar nood in te vul­len en zal deze gedragingen dus vaker gaan vertonen. Wil men het roddelen stoppen, dan is het dus bijzonder belangrijk grenzen te stellen en er tegelijk voor te zorgen dat de roddelaar niet bevestigd wordt in zijn of haar gedrag door andere personen.

Als je het roddelen in je team of organisatie wil aanpakken, is het de moeite waard om op zoek te gaan naar de drijfveer van de rodde­laar, aangezien hier ook de sleutel ligt tot het antwoord op ander constructief gedrag. Wel is het belangrijk om te weten dat deze perso­nen in het team ook een rugzakje meedragen waarin ze vanuit eerdere ervaringen geleerd hebben dergelijk gedrag te stellen. Wil men dat dit gedrag stopt, dan zullen zij ook ander gedrag moeten aanleren. Dit vraagt tijd. Wees ook realistisch, want gedragsverandering gaat vaak gepaard met herval in het oude gedrag. Bovendien is het belangrijk te weten dat de be­trokkene in kwestie er ook alles aan zal doen om dit systeem te vrijwaren aangezien dit ge­kend, vertrouwd en voorspelbaar is én een be­hoefte invult.

Men mag echter niet ontmoedigd worden actie te ondernemen, want roddelen kan wel dege­lijk stoppen. Het is een negatief systeem, maar een dat kan kantelen als er positieve acties on­dernomen worden naar het team toe.

Meer weten over roddelen op de werkvloer? Lees dan het boek Gekonkelfoes in organisaties

 

Ook interessant

Personeel

Motivatiebeleid

Bestel

Personeel

Personeel & Organisatie | Print + digitaal met abonnement

Bestel

Personeel

Feedback geven en ontvangen

Ann Moreels

Bestel

Personeel

De pensioenthematiek in lokale besturen (4de editie)

Marijke De Lange

Bestel

Personeel

Meer bereiken? Dan doe je het beter anders!

Elke Panis
Jos Vanoppen

Bestel

Personeel

Het jungle-effect van de crisis

Nele Verrezen

Bestel