Menu

Klaar voor de gewijzigde wetgeving Overheidsopdrachten?

Het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende concessieovereenkomsten, met betrekking tot bestuur, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In het wetsontwerp worden een aantal zaken al verplicht vanaf 1 september 2023. Het opstellen van het noodzakelijke Koninklijk Besluit zal spoedig moeten volgen.

24-02-2023 -

1 Transparantie en overzicht

Meer transparantie in de verschillende overheidsopdrachten.
De gegevensverzameling zal ook meer gestructureerd verlopen. De federale overheid wil onder andere een beter zicht krijgen op de deelname van kmo’s aan overheidsopdrachten. Daarvoor voorziet de wet in enkele wijzigingen:

- breder gebruik elektronische platformen

De wetgever wil het verplicht gebruik van de elektronische platformen verbreden. Vanaf 1 september 2023 moet ook het indienen van offertes voor de overheidsopdrachten onder de Europese drempel en bij de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking via het platform gebeuren.

- veralgemening aankondigingen

De wet voorziet in een veralgemening van de aankondiging van gegunde opdrachten en een aanpak door middel van indicatoren. Er komt een vereenvoudigde aankondiging voor overheidsopdrachten onder de Europese drempels. De bedoeling is ook hier meer transparantie bij overheidsopdrachten.

2 Kerngegevens meedelen

Ook de aanbestedingstechniek van de raamovereenkomst komt aan bod. De aanbesteder moet jaarlijks een aantal kerngegevens overmaken: de totale waarde van vervolgopdrachten per begunstigde onderneming, opgesplitst naar werken, leveringen of diensten.

3 Uitzonderingen voor opdrachten van beperkte waarde

Er is een uitzondering voor opdrachten met een waarde van minder dan € 30 000,00 exclusief btw. Hier zou geen verplichte aankondiging van gegunde opdracht nodig zijn. De aanbesteder zou wel elk jaar de totale waarde van de overheidsopdrachten van het voorafgaande jaar moeten bezorgen aan het aanspreekpunt.

Voor opdrachten onder € 3 000,00 zou dit niet van toepassing zijn. Dit zou een te grote administratieve last betekenen voor de aanbesteder.

Bron: VVSG (Assia Van Brandt)

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Innovatie(f) aanbesteden

Steven Van Garsse
Simon Verhoeven
Alexander Verschave

Bestel

Bestuur & organisatie, Sociaal beleid & werk

Pakket codex lokaal bestuur + codex maatschappelijke dienstverlening

Peter Hardy
Piet Van Schuylenbergh
Pieter Vanderstappen
Anne-Marie Vastesaeger
Marian Verbeek

Bestel

Bestuur & organisatie

Hergebruik in de erfgoedsector

Oliver Lenaerts

Bestel

Bestuur & organisatie

Het bevoegde OCMW en de financiering

Pieter Geens
Lien Van den Brande

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Lokaal Bestuur | 8e editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokale financiƫn: Capita selecta

Jan Leroy
Ben Gilot

Bestel