Menu

Klaar voor de gewijzigde wetgeving Overheidsopdrachten?

Het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende concessieovereenkomsten, met betrekking tot bestuur, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In het wetsontwerp worden een aantal zaken al verplicht vanaf 1 september 2023. Het opstellen van het noodzakelijke Koninklijk Besluit zal spoedig moeten volgen.

24-02-2023 -

1 Transparantie en overzicht

Meer transparantie in de verschillende overheidsopdrachten.
De gegevensverzameling zal ook meer gestructureerd verlopen. De federale overheid wil onder andere een beter zicht krijgen op de deelname van kmo’s aan overheidsopdrachten. Daarvoor voorziet de wet in enkele wijzigingen:

- breder gebruik elektronische platformen

De wetgever wil het verplicht gebruik van de elektronische platformen verbreden. Vanaf 1 september 2023 moet ook het indienen van offertes voor de overheidsopdrachten onder de Europese drempel en bij de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking via het platform gebeuren.

- veralgemening aankondigingen

De wet voorziet in een veralgemening van de aankondiging van gegunde opdrachten en een aanpak door middel van indicatoren. Er komt een vereenvoudigde aankondiging voor overheidsopdrachten onder de Europese drempels. De bedoeling is ook hier meer transparantie bij overheidsopdrachten.

2 Kerngegevens meedelen

Ook de aanbestedingstechniek van de raamovereenkomst komt aan bod. De aanbesteder moet jaarlijks een aantal kerngegevens overmaken: de totale waarde van vervolgopdrachten per begunstigde onderneming, opgesplitst naar werken, leveringen of diensten.

3 Uitzonderingen voor opdrachten van beperkte waarde

Er is een uitzondering voor opdrachten met een waarde van minder dan € 30 000,00 exclusief btw. Hier zou geen verplichte aankondiging van gegunde opdracht nodig zijn. De aanbesteder zou wel elk jaar de totale waarde van de overheidsopdrachten van het voorafgaande jaar moeten bezorgen aan het aanspreekpunt.

Voor opdrachten onder € 3 000,00 zou dit niet van toepassing zijn. Dit zou een te grote administratieve last betekenen voor de aanbesteder.

Bron: VVSG (Assia Van Brandt)

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Codex overheidsopdrachten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: Passiva

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak (pakket) | Print

Jan Leroy
Karen Alderweireldt
Marijke De Lange
Ben Gilot
Dirk Meulemans
Steven Van Garsse
Pieter Vanderstappen
David Vanholsbeeck

Bestel

Bestuur & organisatie

Praktijkgids cameratoezicht | 4de editie

Tom De Schepper

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 8e editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Innovatie(f) aanbesteden

Steven Van Garsse
Simon Verhoeven
Alexander Verschave

Bestel