Menu

Voorwaarden voor een goed sanctiebeleid

26-04-2023 -

  1. Een goed sanctiebeleid ‘werkt’: de interventies bij regelovertredingen helpen de leerlingen effectief om zich het gewenste gedrag eigen te maken.
  2. De leraren houden zich solidair aan de afspraken over het opvolgen van de schoolregels. Daarnaast respecteren ze elkaars autonomie in de klas en geven ze elkaar ondersteuning. Hun oordelen zijn volwassen en wijs.
  3. De leerlingen vinden de schoolregels over het algemeen noodzakelijk en haalbaar. Ze ervaren de maatregelen bij overtredingen als redelijk en passend.
  4. De ouders vinden het sanctiebeleid van de school transparant en aanvaardbaar.
  5. De leidinggevenden en leerlingenbegeleiders voelen zich gedragen door een eensgezinde pedagogische visie van de teamleden.

Het 4 lademodel is een methodiek om maatschappelijk gewenst gedrag op school aan te leren en ongewenste gedragingen te voorkomen of af te leren. Om effectief te zijn moet een sanctiebeleid ‘passend’ zijn, dat wil zeggen: door personeelsleden, leerlingen en hun ouders ervaren worden als redelijk, noodzakelijk en haalbaar.

Het moet tegemoetkomen aan de behoefte aan ‘rechtvaardigheid’ van alle betrokkenen.

Het 4 lademodel heeft twee pijlers:

  • een objectief kader om de ernst van overtredingen te bepalen;
  • voor elke categorie van overtredingen een eigen ‘lade’ met diverse passende maatregelen waaruit men kan kiezen.

Het 4 lademodel is een ‘leeg’ kader. Het is niet meer dan een structuur. Het biedt elke school de mogelijkheid om de categorieën en laden in te vullen volgens haar eigen pedagogisch project. In eerste instantie worden bestaande signalen en maatregelen eenvoudig ondergebracht in de laden en gekoppeld aan bepaalde vormen van ongewenst gedrag. De invoering van het model betekent dus geen revolutie of tabula rasa of een nieuw risico op juridische betwistingen. Men kan het zeer geleidelijk invullen als men dat wenst, met participatie van alle betrokkenen.

Wil je meer weten over hoe met het model aan de slag te gaan? Bekijk het hier.

Ook interessant

Onderwijs

Leer Lokaal Verzamelmap

OVSG

Bestel

Onderwijs

Iedereen telt

Luc De Man
Marc Van den Brande

Bestel

Onderwijs, Personeel, Politie & veiligheid

Een job bij de politie | 7de editie (het oude: ik word politie-inspecteur)

Bart De Cocker
Fanny De Maeght
Kevin De Vlieger
Nathalie Adam

Bestel

Onderwijs

De toekomst van het onderwijs aan jonge kinderen

Bestel

Onderwijs

Gemeentelijk onderwijs: verzelfstandigen en samenwerken

Jurgen Bal

Bestel

Onderwijs

Zeg het maar

Vera Van de Velde

Bestel