Menu

Christophe Vanhee

Christophe Vanhee is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfi nanciering en Fiscaliteit van de UGent. Zijn expertise situeert zich in de vakdomeinen boekhouden, fi nancieel management en audit in de publieke en non-profitsector. Christophe Vanhee is ook directeur van de FEB Academy - Academie voor Levenslang Leren (LLL) van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Van deze auteur

Praktijk

Lokaal financieel management | Print + digitaal met abonnement

Christophe Vanhee

Bestel

Praktijk

Algemene boekhouding volgens de beleids- en beheerscyclus: rubrieken en waarderingsregels

Christophe Vanhee

Bestel

Praktijk

Algemene boekhouding: Activa

Christophe Vanhee

Bestel

Praktijk

Algemene boekhouding: Algemene inleiding

Christophe Vanhee

Bestel

Praktijk

Algemene boekhouding: Passiva

Christophe Vanhee

Bestel

Praktijk

Algemene boekhouding: Kosten, opbrengsten, rechten en verplichtingen

Christophe Vanhee

Bestel