Menu

Nathalie Dumarey

Nathalie Dumarey werkt als programmamanager innovatie en digitale transformatie bij de VVSG, de koepelorganisatie van de Vlaamse lokale besturen. Zij is trekker van de smart city-werking in samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Nathalie faciliteert onderlinge kennisdeling tussen lokale mandatarissen en ambtenaren,  organiseert trainingen en vormingen en werkt samen met de bestuursorganen van VVSG aan beleidsdossiers en standpunten over digitalisering en (technologische) innovatie voor de Vlaamse lokale besturen. Ze maakt deel uit van verschillende Vlaamse, federale en intergemeentelijke stuurorganen en werkgroepen waarin ze de belangen van de lokale besturen rond deze thema’s behartigt.

Van deze auteur Ontdek alles

Praktijk

Artificiële intelligentie voor lokale besturen

Nathalie Dumarey

Bestel