Menu

Annelies Snoeckx

Annelies Snoeckx is verbonden aan Het Raster, waar ze werkt als thuisbegeleidster voor gezinnen met kinderen met een autismespectrumstoornis. Annelies Snoeckx is master in de pedagogische wetenschappen. Bijkomend heeft ze een opleiding tot gezinsbegeleider gevolgd. Stiene en Annelies zijn beiden coördinatoren van een team thuisbegeleiders binnen Het Raster.

Van deze auteur

Praktijk

AnderSS: Jonge kinderen met autisme

Annelies Snoeckx

Bestel