Menu

Gunilla De Graef

Gunilla De Graef is beleidsmedewerker diversiteit en docent interculturele communicatie op de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Voorheen was Gunilla werkzaam als stafmedewerker en trainer op het Vlaams Expertisecentrum Kruispunt Migratie-Integratie en van 2002 tot 2012 bij CIMIC, Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie.

Van deze auteur

Praktijk

Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie

Gunilla De Graef

Bestel