Menu

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vluchtelingenwerk is een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie die de belangen van de vluchteling en asielzoeker verdedigt Ze doen dit niet alleen maar met vijftig lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen ze de druk op het beleid en sensibiliseren ze het ruime publiek. Ze coördineren ook een eigen opvangnetwerk en zijn actief rond integratie. Ze ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat. En werken rond terugkeer wanneer nodig. Zij ijveren voor een menswaardige bescherming van asielzoekers en vluchtelingen. Leidraad hierbij zijn het Vluchtelingenverdrag, de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en het Europese Mensenrechtenverdrag.

Van deze auteur Ontdek alles