Menu
Het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden (BeFUS) is een vereniging van steden en gemeenten en het enige nationale netwerk voor lokaal verkozenen en professionals die zich op strategisch niveau bezighouden met integrale veiligheid. 

Van deze auteur

Praktijk

Lokale preventie en veiligheid | Tweede editie

BeFUS

Bestel