Menu

Dirk Geldof

Dirk Geldof is doctor in de politieke- en sociale wetenschappen (1999) en bachelor in de Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen. Van 1991 tot 2002 was hij co-auteur van de Jaarboeken Armoede en Sociale Uitsluiting. Geldof is docent aan de Universiteit Antwerpen, het Hoger Instituut Gezinswetenschappen en de Karel de Grote-Hogeschool.

Van deze auteur

Praktijk

Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie

Dirk Geldof

Bestel