Menu

Steffie Jalhay

Steffie Jalhay is projectbeheerder diversiteit bij VIVO vzw. Als projectbeheerder diversiteit bij VIVO sensibiliseert en informeert ze social-profitorganisaties bij (het uitwerken van) een diversiteitsbeleid. Het gaat daarbij zowel over het aanwerven van en omgaan met een divers personeelsbestand als het ondersteunen van organisaties en hulpverleners in het omgaan met een divers cliënteel. Steffie Jalhay heeft een master in de sociologie (UGent).

Van deze auteur Ontdek alles

Praktijk

Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie

Steffie Jalhay

Bestel uw printeditie