Menu

Ilse Mariën

Ilse Mariën werkt sinds 2007 bij imec - SMIT, een onderzoekscentrum verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij werkte actief mee aan verschillende projecten met betrekking tot digitale uitsluiting en e-inclusie, zoals ‘De digitale kloof van de tweede graad in Vlaanderen’, 'digital games for empowerment and inclusion' (DGEI), en Sociale Staat Vlaanderen. Begin 2016 verdedigde zij met succes haar doctoraatsonderzoek dat inging op de oorzaken van digitale uitsluiting en op de identificatie van duurzame e-inclusiestrategieën. Sinds 2016 werkt zij bij imec-SMIT als post-doctoraal onderzoeker en leidt zij het IDEALiC-project. Dit is een 4–jarig onderzoeksproject, gefinancierd door Belspo, dat verder bouwt op de inzichten uit het doctoraatsonderzoek en focust op het uittekenen van de krijtlijnen van een toekomstig e–inclusiebeleid op lokaal, regionaal en federaal niveau.

Van deze auteur

Praktijk

Allemaal digitaal?

Ilse Mariën

Bestel