Menu

Koen Verhoest

Prof. dr. Koen Verhoest is docent aan de faculteit Sociale Wetenschappen voor vakken inzake sturing, coördinatie, organisatie en governance. Hij is ook onderzoeksleider binnen het Instituur voor de Overheid op domeinen zoals verzelfstandiging, contractmanagement en resultaatsturing, marktwerking en liberalisering, regulering, coördinatie en samenwerking, en is voor die thema's actief in internationale netwerken (EGPA, COBRA, COST, ACPR). Hij is doctor in de sociale wetenschappen (KU Leuven), licentiaat in de politieke wetenschappen (UG), GAS in economische wetenschappen en European master of public administration (KU Leuven - Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer). 

Van deze auteur Ontdek alles

Praktijk

Beheersovereenkomsten voor lokale besturen

Koen Verhoest

Bestel