Menu

Melissa Ceuterick

Melissa Ceuterick is doctor-assistent in politieke en sociale wetenschappen, vakgroep: Sociologie. Haar onderzoeksdisciplines zijn: Sociologie van gezondheid en ziekte, etniciteit en migratiestudies en medische antropologie (met inbegrip van psychologische antropologie, transculturele psychiatrie, ageing and culture studies).

Van deze auteur

Praktijk

Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie

Melissa Ceuterick

Bestel