Menu

Hans Grymonprez

Hans Grymonprez (°1969) is maatschappelijk assistent en Master of Science in Social Work and Social Welfare studies. Daarnaast werkt hij aan een doctoraat (UGent, vakgroep Sociale Agogiek) met als titel: ‘Outreach social work as a practice of accessibilty’.Zijn onderzoeksterrein behelst het brede domein van het sociaal agogisch werk, met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke dienstverlening, de eerstelijnshulpverlening en discussies omtrent vermaatschappelijking en toegankelijkheid. Hans is lid van de kernredactie van het Cahier Integrale Jeugdhulp (Politeia) en lid van de raad van bestuur van het straathoekwerk in de provincie Antwerpen. In de opleiding Bachelor in het sociaal werk doceert hij Inleiding in het sociaal werk, Theorie van het Sociaal Werk en Capita Selecta in de generieke leerlijn. In de afstudeerrichting maatschappelijk werk staat hij in voor de keuzemodule ‘outreachend werken’.

Van deze auteur Ontdek alles