Menu

Frederik Lamote

Frederik Lamote is doctor in de Sociale en Culturele Antropologie. Binnen de Odisee-opleiding Sociaal Werk is hij coördinator van de afstudeerrichting Sociaal Cultureel Werk. Daarnaast doet hij onderzoek naar processen van verstedelijking en globalisering in Europese en Afrikaanse steden. In Brussel focust hij zich op het onderzoeken van informele stedelijke netwerken.

Van deze auteur Ontdek alles