Menu
27 Mar

Seminarie: Klassenraden en beroepscommissies: formele aspecten, inhoudelijke vereisten en praktijk

Spreker Christophe Vangeel

Prijs:
€ 99,00
Schrijf u in

Incl. btw

  • 27-03-2019

Samenvatting

In dit seminarie behandelt onderwijsadvocaat Christophe Vangeel de formele aspecten waaraan klassenraden en beroepscommissies dienen te voldoen. Denk aan de samenstelling, onverenigbaarheden en stemming.
Vervolgens wordt stilgestaan bij de algemene inhoudelijke vereisten van de beslissingen. Dit gebeurt aan de hand van enkele exemplarische casussen die recht uit de praktijk komen en waarbij aan de hand van de rechtspraak van de Raad van State concrete handvaten worden aangereikt omtrent hoe tot een deugdelijke beslissing kan gekomen worden.

Deze opleiding is bestemd voor:

secundair onderwijs: leden van de raad van bestuur van inrichtende machten, directeurs, leerkrachten, leden beroepscommissies

Programma

09u00

–– Onthaal –—

09u30

Uiteenzetting
Christophe Vangeel

11u00

–– Pauze –—

11u15

Uiteenzetting
Christophe Vangeel

12u30

–– Einde –—

Over de spreker(s)

Christophe Vangeel

Christophe is onderwijsadvocaat en behandelt sinds 2000 met veel overgave de meest uiteenlopende dossiers in het domein van het onderwijsrecht. Dit maakt hem als één van de weinige advocaten bijzonder vertrouwd met deze zeer specifieke materie met zijn complexe procedures. 

Meer info

Ook interessant

Recht

Naar bemiddeling in bestuurszaken?

Frankie Schram

Bestel

Recht

Hergebruik overheidsinformatie

Frankie Schram

Bestel

Recht

Burger en bestuur - 8ste ed.

Frankie Schram

Bestel

Recht

Motivering van bestuurshandelingen

Frankie Schram

Bestel

Kleuteronderwijs

28 Jan

Seminarie: De directeur vandaag

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 95.01

Schrijf u in